Skip to main content

Rfcif. 527. Cyf. xliv. ©ntna't $toft 2 mae "¥t &nnt&£nb)r" toctit ct uno. TACHWEDD, 1865, $ <ff2tintoJ£0fatr. Edifeirwch Efengylaidd...........• ••••............................................. 349 Yr Eglwys Wyddelig................................................................. 356 Mrs. Rowland Evans, Morben......... .;.......................................... 3fi3 "Mawryw Gwirionedd, acefea orchfyga.................................. 365 Coffadwriaeth am y diweddar Mr. John Jones, Llanrwst................. 369 Gohebiaeth o'r America............................................................. 370 YrYsgolSul........................................................................... 371 Adolygiädau:—Gwirionedd a Chyfeilíornad................................... 372 Gemau Duwinyddol: neu gorff cynnwysfawr o Dduwinyddiaeth..... 372 Y Geiriadur Bywgraffyddol o Enwogion Cymru.......................... 373 Pregethau........................................................................... ?73 Y Traethodydd.—Tair Pregeth Genr.dol.................................... 374 Peth mawr yw bod yn Sant........................................................ 375 Sylwadau a Chofnodau:—Ar wrando pregethau.............................. 375 Dyn ac Angel. — Cael gafael arni yw y pwnc............................. 376 Cofnodion Enwadol:—UndebDwyreiniol Annibynwyr Morganwg..... 376 Sefydliad y Parch. John Jones, Carmel..................................... 377 Cyfarfod Chwarterol Mynẅy.................................................. 377 Cyfarfod Chwarterol Maldwyn............................................... 378 Cyfarfod Chwarterol Arfon Ogleddol........................................ 378 LÌwyncelyn — Thomas Roberts, Tycèryg, Bethel, Arion............... 379 Hanesion:—Cig Eidion o'r Amerig Ddeheuol................................. 381 Rhyfel a haint y gwartheg..................................................... 381 Effeithiau rhyfel Amerig—Marwoldeb ýn y trefydd mawr............ 382 Y tywydd yn Amerig.—Adar y to a'r lindys.............................. 382 Rhyfel yn ddrwg i fasnach..................................................... 382 Crynodeb o Hanesion.—Amrywion........................ .................. 383 Priodwyd, Bu farw................................................................... 384 YR ELW AT BfNNORTHWYO OWEINIDOOION A PHREOETHWYR OEDRANUS. DOLGELLAUî * argraffedig gan william hughes & co. PRIS PEDAIR CEINIOO.