Skip to main content

RÄlf. 525. Cyf. xliv. <&rrtja'r íjton 8 tnae ¥r annrtantDr" UieìJî ti tmo. MEDI, 1865. $ ŴiînttUîöôiaîr. Mrs. Eowland Evans, Morben................................................... 27? Efengylu yn ol pwrpas Duw..................................................... 293 Y Deyrnas.—I........................................................................ 288 Ychydig wythnosau yn Ffynnon Taf.......................................... 289 Cyfarfodydd Llenyddol............................................................. 293 Tröedìgaeth Tafarnwr.........................................................,..... 298 Hen Gapel Penystryd, Trawsfynydd............................................ 299 Golygfa ar fore Sabbath........................................................... 300 Y Senedd newydd.................................................................... 300 Y Twyll sj'dd yn nglŷn â threfniant rhyfel.................................... 301 ^o'ygfa ar ol Brwydr Albuera................................................... 302 Dylanwad yr Ysgol Sabbathol ar y byd................;................... , # 302 Detholion:—Petnau ag y mae gormod o honynt.............................. 304 Gwasgaru, etto ychwanegu......................................................' 304 Ymgynghorwch âg Ysgolhaig y Ddinas—Cerddoriaeth Grefyddol... 304 Dedwyddwch Ffydd—Prawf o wir serch................................... 304 Cofnodion Enwadol:—Y brawd Griffith Jones......... ..................... 305 Heb yr un fam.................................................................... 306 Cymanfa Arfon................................................................... 307 Cymanfa Mon...................................................................... 308 Urddiad yn Nghorwen............................................................ 308 Cymarfa Mynwy.................................................................. 308 Cyfarfod Chwarterol Mon......................?,............................... 309 Cyfarfod Chwarterol Lìeyn ac Eifìonydd....c................................ 309 Hanesion:—India..................................................................... 309 Marwolaeth Caleb Morris........................................................ 310 Crynodeb o Hanesion............................................................. 311 Bu Farw................................................................................. 312 YR ELW AT OYNNORTHWYO GWEINIDOGION A PHREGETHWYR OEDRANUS. DOLGELLAUî aegraffedig gan william hughes & co. PRIS PEDAIR CEINIOO.