Skip to main content

Rbif. 524. j) mae toeìri et uno. AWST, 1865. $ <&£ititto)80iato. ; Mrs. Rowland Evans, Morben ................................................... 241 Y Canllawiau Teuluaidd......................................................... 248 ' Dwyfoldeb y Beibl......................••.............••........................... 252 Taith i Ffynnon Taf................................................................. 254 Rhwymedigaeth yr Eglwys i rpi Meìthnmaeth brìodol i'r Plant a berthynaiddi..................................................................... 258 Englynion.........................................................,.................... 261 Achos Pwysig yn cael ei ddadleu................................................ 262 Twm Benfras a Mrs. Ceimwch................................................... 264 Yr Fsgol Sul........................................ .................................... 265 Adolygiadau:—Tywel Glan ì Sychu Dagrau................................. 265 Moses yn wyneb Gwyddor a Beirniadaeth................................. 266 Sylwadaua Chofnodau:—Golygfa ddifrifol.................................. 267 Peryglon llwyddiant............................................................,. 268 Detholion...................................................................,............ 268 Cofnodion Enwadob—Cymanfa Meìrion...................................... 269 Cyfarfod Chwarterol Sir Benfro.............................................. 270 Cyfarfod Chwarterol Dosbarth Gogleddol Arfon......................... 270 Narberth—Urddiad................................................................ 271 Cymanfa Mostyn.................................................................. 271 Mrs. Mary Morris.................................................................. 272 Cymanfa Gartside Street, Manchester....................................... 273 Cymanfa Soar, Castellnedd......;............................................. 273 Hanesion:—Deng mlynedd a deugain o Heddwch gyda Efrainc......... 274 YCymry ynLlundaìn............................................................ 274 Arfogedigaethau.................................................................. 275 Crynodeb o Hanesion............................................................ 275 Priodwyd, Bu Farw................................................................. 276 YR ELW AT GYNNORTHWYO GWEINIDOGION A PHREGETHWYR OEDRANUí DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES & Co. PRIS PEDAIR CEINIOC.