Skip to main content

Rbtf. 523. Cyf. xüv. g mae "¥t &nnt&Bntot" toetit et uno. GOBPHENAF, 1865. $ öT»nttUJî)0íaîi. YRhywbeth..............................................................•............. 207 Pregeth..............................................................í..................... 208 Fy Nyddlyfr............................................................................ 211 Cofiant Mrs. Bridget Pntchard................................................... 213 Y pwys a'r dymunoldeb o Undeb a Brawdgarwch yn mhlith gwahanol Enwadau Crefyddol............................................................... 219 Y Ddadl arianol drosHeddwch.................................................... 223 Clefyd y Sul................... ,..«,.,................................................ 224 YrYsgol Sul........................................................................... 225 YMaiWyliau.......................................................................... 225 Llwyddiant yr Efengyl............................................................... 227 Achos Pwy sig yn cael ei ddadleu—Ymddyddan II..........................228 Crefýdd Ddadguddiedig............................................................. 229 Adolygiadau:—Geiriadur Bywgraffyddol o Enwogion Cymru............ 230 Albert Dda........................................................................... 230 Tho Eulness of the Blessing of the Gospel of Christ..................... 230 Cofnodion Enwadol—Ebenezer, Pontypool..................................... 231 Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifionydd.................................... 231 Cymanfa Morganwg............................................................... 232 Cymanfa Orllewinol Annibynwyr Deheubarth Cymru.................. 233 Urddiadyn Mhennal ac Aberdyfi............................................. 235 CofiantMr. Evan Eoberts, Rhesycae......................................... 235 Cymanfa Sir Drefaldwyn........•.............................................. 236 Hanesion:—Cludo celain Booth y llofrudd tuag adref...................... 237 Heddwcha Digon.................................................................. 237 Crynodeb o Hanesion.........;........•........................................... 238 Ganwyd, Priodwyd, Bu Farw..................................................... 239 YR ELW AT ÛYNNORTHẄYO GWEIHiDOGION A PHREGETHWYR OEDRANUÌ DOLGrELLATT: ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES & Co. PRI8 PEDAIR CEINIOG.