Skip to main content

»blf. 517. Cyf. sliv. g tnae "¥t &nttt&stttot;" toẃt ti ttttO. IOÎTAWR, 1865. Anerchiad i'n Derbynwyr........................................................ 5 Awdwr Cyfaill Pechadur.......................................................... 7 Trochi ddim yn Fedydd Cristionogol........................................... 13 Annibyniaeth Eglwysig............................................................ 16 Sabbath ar Fryniau Jamaica..................................................... 17 Pwysigrwydd ac angenrheidrwydd Ffydd.................................... 20 Y Gauaf................................................................................ 25 YJLlythyrdy.......................................................................... 27 Y Cymylau........................................................................,.... 29 Cyd-darawiad yr Ysgrythyr â ffaith hanesiol.............................. 30 Yr Ysgol Sul—Cynghor i AthraW....................:.....;................... 33 Adolygiadau—Y Dwysen......................................................... 34 Hanes y Merthyron yn Mrydain Fawr.................................... 34 Cyfarfod Chwarterol Mon......................................................... 34 Marwolaeth y Parch. Hugh Hughes, Tegai................................. 34 Madagascar...........................................................................» 35 Crynodeb o Hanesion y mis...................................................... 36 YR ELW AT GYHHORTHWYO OWEINIDOGION A PHREOETHWYR OEDRANUS. DOLGELLATTt ARGRAFFEDIG GAN WILLIAM HUGHES & Co. PRIS PEDAIR CEINIOO.