Skip to main content

y Dpsaedpdd: •'A'r hwn y mae yr Annibynwr wedi ei Uno."' Cyf. Newydd.—71. HYDREF, 1908. EE^GYF^m^ BYWYD YN WIR. GAN Y PARCH. R. ROBERTS, MANCHESTER. "He onljr, who forgets to hoard Has learned fo live."—Kkble. "Fel y caffont afael ar y bywyd tragwyddol." 1 Tím. vi 19. JSeu. yn ol y C.D., "Life ẁhich u life indeed." *'Fel y caffont afael ar y bywyd yr hwn sydd fywyd yn wir." |WGRYMIR fod dull o fyw nad yw yn briodol ei alw, "tìywyd yn Wir." Nid yw pob bywyd unrhyw fywyd; canys arall yw bywyd y diwyd, ac arall yw bywyd y diog; arall yw bywyd yr hael, ac arall yw bywyd y cybydd. Hefyd dysgir ni mai ar amodau y ceir gafael ar y bywyd yn wir. Diflanedig oedd y bywyd yn y goron o ddail a eniliid yn y campau gynt. Yr oedd rhaid rhoi rhyw bethau heibio a myned drwy gwrs o ymarferiadau cyn bod sail i obeithio cael gafaelar hono. Dywed Paul wrth Timotheus:—"Gorchymyn i'r rhai sydd oludog yn y byd yma, na byddont uchel feddwl, ac na obeithiant mewn golud anwadal." Dyna bethau i'w gochel,—"Gan roi heibio bob pwys a'r pechod sydd barod i'w hamgylchu." Neu fel y dywedasai Òliver Cromwell, "Cease your fooling and come downì" Hsblaw hyny cymhellir Tim- otheus i orchymyn bod iddynt osod eu hunain drwy gwrs o ymar- íeriadau crefyddol,—"Ar iddynt wneuthur daioni, ymgyfoethogi mewn gweithredoedd da, fod yn hawdd ganddynt roddi a chyfranu," —cymeryd exercise mewn gwaith a haelioni crefyddol mor aml nes bod yr hyn oedd o'r blaen yn anhawdd, yn dod yn beth hawdd iddynt. Hyn rydd sail dda i obeithio enill y gamp, a chael gafael ar "y bywyd yr hwn sydd fywyd yn wir." Mae gan yr Efengyl ei chenadwri at y dosbarthiadau mewn cymdeithas; yr anhawsder mawr yw cael gan y dosbarthiadau ì wrando ar ei llais, a rhoi ufudd-dòd ìddi; "fel y cafEont afael ar y bywyd yr hwn sydd fywyd yn wir." Damweîniol yw y pethau sydd o gwmpas dyn; ei ddillad, ei dŷ, ei §erbyd,ei olüd a'i safle gymdeithasol. Maent yu cyfnewid, ac y mäe ynagored i*w colli. Gellir yn hawdd tybio fod pethau yn wahanol I E