Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

NODIADAU MISOL. 185 drwy aberthu ei Hun unwaith am byth ar y groes droà bechod y byd, gan ddwyn i'r credadyn drwy hyny íaddeuant Duw. (4) Credwn fod y maddeuant hwn yn dod yn feddiant i ddyn drwy iddo weithredu ffydd yn Iesu Grist, a bod y ffydd hon, drw/ waith yr Ysbryd Glân yn ei uno a'r Arglwydd byw, yn adgenhedlu ei natur i fywyd tragwyddol. (5) Credwn mai y rhai sydd wedi eu hadgenhedlu íel hyn sydd yn gwneud i fyny y wir eglwys, i ba un yr ymddiriedwyd, yn mhlith dyledswyddau eraill, y gwaith o drawsnewid y byd, yn toesol ac yn gymdeithasol, i fod yn Deyrnas i Dduw. (6) Credwn fod y Beibl yn Llyír Duw, am ei fod ya trysori i ni y datguddiad dwyfol a gyrhaeddodd ei berffeithrwydd yn nyfodiad Crist i'r byd, Ei fywyd, Ei farwolaeth, a'i adgytodiad, —mewn gair, yn yr Efengyl. (7) Credwn fod pob gwirionedd i'w dderbyn megis oddiwrth Dduw, ac nid yn unig y gellir cysoni crefydd a gwyddoniaeth, ond hefyd eu bod yn prysur gael eu cysoni. Y rhai hyn, yn ol ein barn ni, ydyw y materion sydd yn hawlio pwyslais ar hyn o bryd. Gan weddio yn ddyfal am oleuni, am deyrngarwch i wirionedd, ac am oddefgarwch diball.—Ydym, yr eiddoch yn ffyddlawn yn Nghrist,—Walter F. Adeney, George S. Barrett, Charles Chapman, J. Compton-Rickett, William Cuth- bertson, A. M. Fairbairn, P. T. Forsyth, Alfred E. Garvie, A. Goodrich, E. Grifnth-Jones, Robert F. Horton, J. H. Jowett, D. L. Ritchie, J. Guinness Rogers, Alfred Rowland, Caleb Scott, Albert Spicer, H. Arnold Thomas, R. Wardlaw Thompson, Owen C. Whitehouse." Y mae y datganiad hwn ó'n ffydd fel Annibynwyr yn ymddangos i ni yn ysgrythyrol, ac yn eithaf cymedrol a diramgwydd. Ac eto, y mae y Parch. R. J. Campbell, wedi bod yn chwyrnu yn groch yn ei erbyn o'i bwlpud, ac yn haeru ei fod yn erledigaeth arno ef, a'r rhai a gydolygant âg ef. Ond hotlem wybod pa fodd, atoiwg, y mae y datganiad hwn yn erledigaeth arno et a'i gyngreiriaid, mwy nag y mae eu gwaith hwythau yn datgan ac yn cyhoeddi eu goìyg- iadau, ar y llwyfan a thrwy y wasg, yn erledigaeth ar y rhai sydd yn barnu yn wahanol iddynt? O'n rhan ein hunain, yr ydym yn hollol toddlawn i Mr. Campbell, a phawb eraill, gael pob rhyddid i goleddu a lledaenu y syniadau fynont, ond iddynt fod yn ddigon gonest ac anrhydeddus i wneuthur hyny heb lechu yn nghysgod enwad sydd yn coleddu syniadau hollol wahanol iddyntar athraw- iaethau mawrion crefydd, ac heb draws-feddianu eiddo pobl eraill, er manta's i ledaenu eu cyfeiliornadau a'u heresiau. Marwolaeth y Parch Henry Rees. Boreu ddydd Llun, Chwetror 24ain, bu farw y gweinidog adna- byddus a pharchus hwn, yn dra sydyn, yn unar-ddeg a thriugain °ed. Yr oedd yn tab, fel y gwyddis, i'r antarwol Hiraethog—y §ŵr mwyaf amlochrog ei athrylith a gododd yn mysg ein cenedl— ac yn nai i'r seraff-bregethwr y Parchedig Henry Rees (M.C.)» Oanwyd ef yn Ninbych, ond symudodd ei rieni i Liverpool pan