Skip to main content

y Dp$ôedpdd ' A'r hwn y mae yr Annibynwr wedi ei Uno." Cvf. Nhwydu.—18. MEHEFIN, 1904. Hen Gyf. 516. MOSES. GAN Y PARCH. J. J. JONES, B.A., LLANELLI. Ysgrif II. M^ NYDD SlNAI. " Pan ddaetbom ar ein taith i'r fangre hon, Fe -afai'r golofn ai o'n hlaen gerîlaw, Ar gyfer RfYNYDD SlNAl, -yno o'i Haen Y gwersyllasom........................ Disgynodd Duw ei hun i lawro'rnef, (îan farchogar y Cernh gwyn, a gwneud Cymmylau'r awyr yn gerhydau gwych I'w fawredd, a'r gwyntoedd gwyllt yn feirch! ü'i gylch gweinyddai engyl tanllyd fyrdd A'u hydgyrn yn eudwylaw!" [ADBLYGIAD o weledigaeth y Berth oedd dadguddiad Mynydd Sinai. Yma mae y berth wedi tytu yn ìynydd, y fflam wedi troi yn fellt llachar, a Moses a llu mawr yn ei ganlyn. Dadguddiad pellach o Jehofah ar ol gwaredigaeth yr Aifft geir yma. Ni chaniata gofod i ni fanylu ar anhawsderau yr hanes, rhaid ymfoddloni ar sylwi ar rai o brif elfenau y dadleniad newydd. Pa beth dderbyniodd Moses yn Sinai, a ninau drwy Moses? i. Pwyslais newydd ar Unoliaeth Person Duw. Diau i Abraham gael gwellsyniad am hyn na neb o'i flaen, a galwodd Duwef allan o'i w]ad a'i genedl er mwyn i'w linach amddiffyn y gwirionedd. Cafodd Moses hefyd, pan yn yr nnialwch hwn o'r blaen eiarwain i'r un gwirionedd. Ond yr oedd angen pwyslais newydd ar bwnc mor baníodol i grefydd wir, a chyfanrwydd y genedl; a chatwyd cyfle arbenig yn awr i'w gario adref i ymwybyddiaeth y bobl. Yr oedd amgylchoedd "Y Mynydd teimladwy yn llosgi gan dân, a chwmwl, a thywyllwch, a thymestl, a sain udgorn, a líef geiriau" yn ffaíriol i ddysgu y wers mewn ofnadwyaeth ysbryd. Gosodir Duw allan fel yn llefaru yn y òerson uniçol, "Myfì yw yr Arglwydd (Jehoíah) dy Dduw, yr hwn aHh ddug di allan o wíad yr