Skip to main content

y Dpsaedpdd "A'r hwn y mae yr Annîbynwr wedi ei Uno." Cvf. Nüwyiid.—14. CHWEFROR, 1904. ^Î^TTiy^-^îîT CYFRES Y GORUWCHNATURIOL. i. V GORUWCHNATURIOL MEWN NATUR \ RH\G- LUNIAETH- OAN V PROFFESWR T. LKWIS, M.A , B.D., ABERHONDDl'. "Ac efo addywedodd, dos allan, a saf ar y mynydd, ger bron yr \rglwvdd, ac wele yr Arglwydd yn myned lieibio: a gwynt mawr a «-liryr' yn rhwygo y mynydd- oedd, ac yn dryllio y creigiau ofiaen yr Arglwydd, ornl ni fydd yr Arglwydd yny gwynt; ac ar ol y gwynt daeargryn, ond ni fydd yr Arglwydd yn y ddaeargryn: ac ar <>1 y ddaeargryn, tin, ond ni fydd yr Arglwydd yn y t.'ai: ac ar ol y tân, swn dystawrwydd dwfn (neu swn awel ddystaw)." jR oedd y proffwyd wedi cael prawf amlwg o fawredd a chadernid Duw ar ben mynydd Carmel, ac mewn perygl o goleddu syniad anghywir gyda golwg ar ffordd Duw o ddwyn ei waith yn mlaen. Hawdd dweyd ar ben Carmel — "O'r Arglwydd y daeth hyn." Gwynt mawr a chryf—daear- «ryn—tân o'r nefoedd—amlygiadau egîur o bresenoldeb Duw. Hyna'r duedd, fel rheol—gweled bys Duw yn yr anarferol a'r mawr- eddog, a'r eithriadol, a'r arswydus. Yn y weledigaeth gafodd y proffwyd yn Horeb mae Duw yn cywiro ei dduwinyddiaeth. Ar ol twrw'r gwynt, a'r ddaeargryn, a'r tân, mae anian yn dychwelyd i'w hiawn bwyll—swn dystawrwydd. Mae natur yn myned rhagddi yn ei ffordd dawel, ddystaw, arferol. Maeprofiad mynydd Carmel yn iawn yn ei dro—ond nid dyna ffordd Duw i ddwyn ei amcanion i ben. "Dos, eneinia Hazael yn frenin Syria"—mae amgylchiad cyfíredin o'r fath yn rhan o waith Rhagluniaeth. Mae'r awgrym dderbyniodd Elias yn Horeb yn amserol yn mhob oes—yn neillduol mewn oes sydd morbarod i gyfyngu Duw i'r eithriadol, a'rgwyrth- iol, a'r "goruwchnaturiol,"—yn ystyr arferol y gair; ond oes sydd mor analluog i glywed ei lais yn nystawrwydd natur; yn symud- iadau hanes; yn narpariadauathrefniadau rhagluniaeth. Cyffredin yw'r syniad mai trwy gyfrwng y gwyrthiol a'r "goruwchnaturiol" yn unig y mae Duw yn gweithio: Beth yw'r canlyniad? "Duw segur;" "He does nothing," meddai Carlyle. Mae'r athronydd yn