Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SCORPION. 385 "DYNION WEDI MBTHU AM FYCHANU." Beth sydd yn cyfrif atn hyn? Pan welaf ysgrif ddifríol, bigog, ya brathu, ac yn ymosod ar eraill, byddaf yn wastad yn cofio y dywediad uchod, ac yn cael allan, wedi deall pwy oedd yr ysgrifenydd, ei bod yn dal yn wir yn mhob oes, tref a chwmwd. Dywedir mai rhai wedi methu f«l awdwyr ydyw y beirniaid casaf ar lyfrau Uwyddianus, ac mti actors wedi methu ydynt yr ysgrifenwyr mwyaf condemniol ar y rliai sydd wedi cyr- haedd enwogrwydd. Y mae yo wir f«-l rheol am ddynion wedi methu yn mhob cylch cyhoeJdus, mai lîwy ydynt y parotaf i ddylorni a bychanu eu brodyr y myn pob cylch eu hanrhydeddu. Y mae llwyddiant yn melysu yebrydoedd dynion, ac y mae siomiant yn chwerwi eraill. Y mae llysiau rai yn troi pob peth yn wenwyn, tra y mae eraill yn eu hymyl yn troi yr oll yn íêl a melusder. Y mae rhai dynion yn casglu surni a chwerwder oddiwrth bob peth a glywant, hyd nes y mae ysuroi mor amlwg yn nghrychni eu trwynau a'u gwynebau, nes adgofio sylw Tanymarian—'y byddai trochi un o honynt yn llyn y Bala yn ddigon i'w droi yn finegr i gyd.' Priodol iawn y dywedodd Bion am y dyn cenfigenllyd pan welodd ef yn edrych yn bruddaidd a diflas,— "Y mae yn sicr ei fod wedi cyfarfod â siomedigaeth ei hun, neu ynte y mae wedi clywed fod rhyw un arall wedi cael anrhydedd neu godiad." Y mae dyn felly yn gwirio yr hen ddiareb Seisnig:—"Etwy shoots at otfters, lut hits itself" DR. ROBERTS, \VREXHAM, A'N GRASUSAF FRENHINES. Efe a ddewiswyd i gyflwyno anerchiad gweinidogion y tair sir, Dinbych, Meirionydd, a Fflint, i'w Mawrhydi. Derbyniodd lythyr wedi ei lawnodi ganddi yn cydnabod yr anerchiad, ac yn awr y mae Victoria wedi arwyddo ei pharodrwydd i dderbyn y ddwy gyfrol o bregsthau Cymreig a gyhoedd- wyd gan ein cydwladwr galluog. Y maent wedi eu rhwymo yn deilwng o le yn y Royal Library, ac yr ydym yn sicr eu bcd yn cynwys cynifer o emau prydfertb, a sy lwadau athrylithgar ag unrhyw ddwy gyfrol o bregethau yn ei llyfrgell. Yr ydym yn llongyfarch ein cyfaill, ac yn diolch fod yr anrhydedd wedi dyfod i wr mor deilwng. Pwy a wyr na fyn ei Mawihydi gyfieithwr cymhwys i'w galluogi i ddeall y pregethwr, ac os gwna, yr ydym yn sicr y gwel eu bod,—"Fel afalau aur mewn gwaith arian cerfiedig." GAN MR. W. R. OWEN, LIVERPOOL. II. Mae ambell i ddyn y gellid ysgrifenu cofiant iddo drwy yn unig ail adrodd yr hyn a lefarodd efe am dano ei hun yn ystod ei fywyd. Sieryd mewn hwyl am y gwrhydri y bu efe yn alluog i'w gyflawni; traetha yn ddiddiwedd hanesion sydd yn myned a'i anadl ef ymaith, os nad eiddo ei wrandawyr, am ei weithredoedd nerthol; ac y mae wrth fodd ei galon pan yn adrodd helyntion yn mha rai y bu efe yn arddangos mwy o ddoethineb na neb arall. Cyhoedda ei farn yn ddibetrus uwchben pob achos a ddaw