Skip to main content

Y DYSGEDYDD. Rhif. 190] MEDI, 1837. [Cyf. XVI. BUCHEDD Éí DDIWEDDAR FAWRHYDI GWILYM IV. (PARHAD O'N RHIFYN DIWEDDAF.) DDYDDSadwrn, y 26ain o Fehefin 1830, bu farw Siôr y Pedwerydd, ac aryr 28 cyhoeddwyd Duc Clarence yn Frenin, wrth y titl William y Pedwerydd. Daeth y brenin y bore i lỳs St. lago o Bushy-park. Trä parhaodd y seremoni o ddarllen y teyrn.gyhoeddiad, ymddangosodd y brenin yn ffenestr y palas i ŵydd y bobl, ac amgylchid ef gan ei geraint urddasol ac uchel-sWyddwyr y llyw- odraeth; a chyn gynted ag y can- fyddwyd ef, rhwygẃyd yr awyr â llawenfloedd uchelgroch. Gan fod pvrth y palas wedi eu taflu yn agor- ed, ymsymudodd yr orymdaith yn mlaen, a'r pendefigesau yn y rhod- feydd a'r ífenestri yn chwyfiaw eu napcynau, yn nghanol cydfonìlefau croesawus y dyrfa, yrhai addiosgent euhetiau,acagrochlefent, aHiroes i William y Pedwerydd !" Gwnáed y cyhoeddiad yn yr holl leoedd arferedig, ac yn mhob man yn nghanol bloeddiadu gorfoleddus y bobl. Nid yw ymgynnefindraa gofalgar- wch y Brenin yn materion y llyw- odraeth o ddechreuad ei deyrnasiad, a'i ddyfal-barhad hyd ddiwedd ei oes, yn haeddu, nac wedi cael, dim llai cymmeradwyaeth. Mewn rheol- eidd-dra a hwylusdod yr oedd efe hyd yn nod yn rhagori ar ei Dad— ymddygiad yr hwn yn yr ystyr yma ni chafodd ond yn anfynych y glod 33 a deilyngai, a'i ddiwydrwydd astud oedd yn gyferbyniol nodedig i'r di_ ofalwch a'r llwfrdra diogswrth a ganfyddid drwy gydol y teyrnasiad blaenorol, pan yr âi heibio ddyddiau ac wythnosau cyn y gellid cael llaw'r Brenin hyd yn nod wrth fater o ddir- fawr bwys. Byddai pob papyr a draddodid i ystyriaeth ei ddiweddar Fawrhydi yri cael ei gwblhàu a'i ddychwelyd o fewn pedair awr ar hugain, ac yn wir yn fynych yn gynt o lawer. Caffai pob llythyr atteb diatreg a boneddigaidd, a dangosai ei gynhwysiad yn eglur fod ei Fawr- hydi wedi cäel ymgynghori âg ef; ac os byddai'r deisyfiädyn cael ei nac- âu, rhoddid yn gyífredin reswm digönol, ac arwyddid ymofidiad o herwydd y gommeddiad. Nis dich- on neb ond y sawl a wyddant am yr wmbreth o bapyrau a roddir tan ystyriaeth y Brenin, a'r aneirif fateriori ar ba raiy mae'n angenrhaid cael ei ewylìys, roddi iawn brisar y parodrwydda ddangosai ein diwedd- ar Fonarch ar bob achlysur. Nid oedd y swydd Freninol yn ei ddwy- law ef yn ddiau ddim yn segur- swydd; a da fyddai i'r wlad pe byddai i'r siampl a roddes efe o ddwyn yn mlaen orchwylion y wlad- wriaeth gael ei dilyn yn fwy cyífred. inol. Pan ymaflodd y Brenin yn ngor- chwylion y llywodraeth ni wnaeth