Skip to main content

Y DYSGEDYDD. Rhif. 184.] MAWRTH, 1837. [Cyf. XVI. COFÍANT Y PARCHEDIG D'AFYDD ROBERTS, 0 DDINBYCH. PARIÍÂD O DUDALEN 4Í. Ar yr 20fed o Hydref, ls15, aeth Mr. R i'r sefyllfa briodasol g-yda Miss Dorothy Price, chweched frreh Mr Robert Price, harcer, o Lanfyllin, swydd Drefaldwyn. Gwelodd yr Arg-lwydd yn dda roddi ìddynt bedwar o blant, sef dau fab a dwy feroh, o ha raiy mae tri yn fyw yn awr; abu y llall farw yn oi mabandöd, Yr oodd ÌMr R. o dymher naturiol led boethlyd a byrbwyll. Rhyw bethau bych- un yn iiml aM cynhyrfaî am dro byr; ond ni efíeîtbini pethau mawrion nti amser arno er gwneyd iddo ddansros y radd leiaf o boelhder na byrbwylldra, yn enwedig mewn ppfhau crefydd. Gellir dweyd am dano eî fod mewn rhyw bethau yn debygM Ddafýdd cynt: yn y brofedijfaeth fwyaf byddai yn foneddigaidd, arafaidd, a Christionog-ol, yn debyg i DdafyddgydaSimei,dywedai—"Yr Arg-lwydd a arcbodd iddo," gâd lonydd iddo. Bryd arall rbyw Nabaf ffoì a'i cynhyrfai yn fawr iawh. Dywed un a'i liadwaenai yn dda am dano, "Os oedd efe yn byw dan lywodraeth rbyw fai mwy na'i írilydd, y bai o feddwl yn rhy dda am ereill oodd hwnw, ac felly hwyrach ddim yn gwylio dieron ìhag- dynion dichellddrwg, \ íran feddwl fod pawb yn ddiniweid, yn rbyd 1, ac yn Gristionogol fel efe ei hun." ] Dywed un arall a'i badwaenaì yn llawn cystal,—" Dansrosai yn ei fywyd yn g-yíí'red- inol ei fod yn by w dan ly wodraeth y dymher brydferth hôno, sef cariad, yr hwn nifedd. ul ddrwg" Ni fyddai un amser yn ddrwg-. ; dybns o neb, ond meddwl y sroreu, er iddo j drwy hyny pael llawer siomedii?aeth mewn dynion diegwyddor. Yr oedd efe yn fath o <3dvn cyffredinol. Llanwai ei le vn mbob man. Perchid ef gan y doeth a'r deallusyn mhlith y cyfoethogìon, a cherid ef yn fawr gfan y tlodion a herwydd ei ostyngeidd- rwydd a'i hunanymwa'diad. Nid oedd neb well gan dderbynwyr pregethwyr ei weled yn dyfod i'w tai nag efe. Gwnai ei hun mor fýysurus yu y bwtìiyn bach ag yn y palas godidog. Fel Gwcinidog yr oedd efe yn un a phwys y gwaith yn agos at ei feddwl, yn ddyn íTonest, yn dra pbell oddiwrth wneuthur ymddangosiad gwabanol i'r peth a fyddai mewn gwirionedd; yn gyfaill difefl, odan lywodraeth egwyddor dda, ac yn gasâwr twyll yn ei holl ymddaugosiadau. Yr oedd efe hefyd yn breg-ethwr sylẃeddol a melys. Nid ymgyrhaeddai un amser at bethau anhawdd eu deall. Gwell oedd g-anddo fod yn y goleuni yn wastadol nag ymwisgo â chymmylau a thywyllwch: anaml yr ym- yrai á phynciau dadleuol yn ei brcgethau. Dcwisai y llwybr o ganmol cariad Crist a dyddahu ci bobl. Pell ydoedd hefyd oddi wrth fod yn fab y daran ; eynnal y gwein- iuid a phorthi yrŵynoedd ei hyfrydwch, er y dywedai yn llym yn erbyn pechod. Yr oedd yn meddu ar iawer o ddoethineb a g-wroldeb i ymdrin ag" achosion eg'lwysis;; yr oedd ei dynerwch yn faẃr af y g-wein- iaid a'r llesir, a'i lymder yn erbyn pechod yn deilwnar o was i lesu Grist. f>u Mr. R. y mae yn debygol, yn un o'i Gweinidogion mtfyaf defnyddiol yn ei oes yn y gwahanol barthau lle bn yn trigo, ac yn offeryn i gassln amryw prynnulleidfaoedd, ae i adeif- adu nmryw g^apelydd; a chododd" yn yr eglwysi oedd dnn ei ofal fwy obregethwyr nag- inewn nemawr o leoedd er'eill yi) V