Skip to main content

Y DYSGEDYDD- Rhif. 179.] HYDRËF, 1836. [Cyf. XV. COFIANT MRS. MÀRY JONES, O DREFFYNNON. ÇrANWYD gwrthddrych y cofiant hwn mewn Ile a elwir Tanlan, yn mhlwyf Llan- gernyw, swydd Ddinbych. Ymddifadwyd Mary Jones o'i thad a'i mam pan oedd onid saith mlwydd oed; ac felly gadawwyd hi a chwech ereill i ofal Rhagluuiaeth fawf y nef, ac i dosturi estroniaid af y ddaear, sef pedwar o frodyr a dwy chwaer, pedwar o ba rai sydd yn fyw yn bresennol, sef tri o ffodyr ac un chwaer. Y mae y brodyr heb onid ychydig o arwydd crefydd, ond trẁy drugaredd cafodd y chwaer y fraiut o ymuno ag achos yr Arglwydd Iesu er's rhai blynyddoedd bellach yn Henrbyd, yn agos i Gonwy, swydd Gaernarfon, lle màe yn aelod hardd hyd yn bresennol. Nid oedd gan Mary Jones ddim tuag at ei chynnaliaeth ond acnnillai trẃy ei llafuryn gwasanaethugydagamaethwyr; ondsymtìd- odd yn y flwyddyn 1825 i Lynlleifiad, lle cafodd le ì wasanaethu gyda theulu yn perthyn i'r crynwýf. Yr oedd arni ofn fnaẅr arol myned i'r dref boblogaidd hòno, rliag cael ei llithio i fyned gyda'r ffrwd i ddinystr tragywyddot. Yr oedd rhyddid ìddi fyned i addoli ar y Sabbathau i'r man y dymunai ei hun; ac felly byddai yn arfer â (nyned i'r naill fan a'r llall gyda rhai o'i chydnabyddiaeth o'r wlad i Wrando y gair. Ond ar ry w dro, fel yr oedd yn gwrando un oY Bedyddwyr yn pregethu, gwelodd yr Arglwydd yn dda fendithio y bregeth er ei dychweliad. Èrbyn hyn nid oedd ganddi ddim i'w wneyd ond chwilio am ie i ymuno mewn modd neillduol á" phobl yr Arglwydd yma ar y ddaear. Meddyliodd unwaith am ymuno â'r Bedyddwyr; ond yr oedd y rbai hyny, yn ei baru hi, yn dal ac yndadlu 37 mwy ar fedydd dwfr na'r bedydd tân, a chfedu yn Nghrist i gadwedigaeth yr enaid; ond trwy ryw foddion neu gilydd aeth i wrando i addoldŷ y Wesleyaid Cymreig, a chafodd bleser neillduol wrth wraudaw y diweddar Barch. Dafydd Jones yno, nes y daeth i'r penderfyniad i wneyd eì chartref gyda'r Wesleyaid. Yr oedd yn un o'r merched mwyaf syml, etto byddai bob amser ynsiriol; yn fywiog, etto yn arafaidd a phwyllog yn mhob pcth. Ni byddai un amser yn hoffi clywed cyndynddadleu am bethau dibwys. Gofalai rhag rhoi achos tramgwydd i neb, a byddai yn ofalus iawn rhag tramgwyddo wrth neb; er hyny byddai yn ddigon didderbyn wyneb i argy- hoeddi unrhyw fraẃd neu chwaer, pwy bynag fyddent,am fai; a derbyniai gynghor neu gerydd gyda'r caredigrwydd mwyaf, ös meddyliai fod y cyfaill yn caru ei lles. Yr oedd yn fewr iawn gyda Duw mewn gweddi, yn neillduolgweddi ddirgel; nid rai gweith- iai, ond bob amser ac yn mhob amgylchiad a'i cyfarfyddai. Yr oedd yn hawdd iawn gweled crefydd yn ei rhodiad yn y byd.— Byddai bob amser am i bawb ymofyn HaWer am grefydd brofiadol, yn neillduol pobl ieuainc. Yr oedd yn fawr iawn mewn crefydd brofiadol ei hunan; oná ni byddai un amser ar.i wueuthur rhyw iawer o swn gyda'i phrofiad. Yr oedd yn Gristion dystaw, a bu fyw y pedair blynedd y bu gyda'r Wesleyaid heb fod yn ddolur llygaid i.neb yn yr eglwys. Ar y 14 o Fehefin, 1831, ymunodd mewn priodas â Mr. William Jones (Gwilym Pen- dref) o Drefì'ynnon. Pau y daeth gyntaf i'r dref hon, ymwelodd y Pirch. D. Jones, eiis