Skip to main content

Y DYSGEDYDD. Rhif. 258. MEHEFIN, 1843. Cyf. XXII. COFIANT ANNE AC ELIZABETH JONES, MERCHED T. JONES, GOUE ST., LLYNLLEIFIAD. ' Cofl'adwriaeth y cyfìawn sydd fendigedig."—SoL. "Byw i mi yw'Crfst, a marw sydd elw.—PaüL. Ganwyd gwrthddrychau y cofiant liwn yn Henllan, ger Dinbych, lle y buont dros rai blynyddau. Tua'r tìwyddyn 1830 symudodd y teulu i'r dref hon, ond byd yn byn nid oedd un amlygrwydd o argraffiadau crefyddol ar y cbwiorydd ymadaw- edig, er bod eu rbieni yn proffesu er's blynyddoedd. Yn fuan ar ol eu dyfodiad i'r dref hon, dan weinidog- aetb y Parcb. J. Brecse, diweddar o Gaerfyrddin, yn ngbyda'rParcb. T. Piercc, gweinidog presenol Bethel, cafodd egwyddorion y Gair le ac ystyriaeth dwys ar eu mcddyliau, ac yn ganlynol arwyddasant eu pender- íyniad i ymuno ag eglwys Crist ar y ddaear, wedi iddynt (hyderir) roddi eu bunain yn gyntaf i Dduw. Derbyniwyd hwy yn gyflawn aelod- au gan y Parcb. T. Pierce, y pryd hwnw yn Greenland Street; Anne yn y flwyddyn 1834, ac Elizabetb yn 1835. Symudasant gyda'r cyf- eillion i Bethel pan adeiladwyd y lle. Yn aelod o Betbel y bu Anne farw, ond cafodd Elizabetb yr hy- frydwcb o welcd adeiladu Salem, Brownlow Hill, yn aelod o'r bon gangen y bu bithau farw. Dangos- asant ddiwydrwydd ac ymdrecb neillduol tra yn Betbel tuag at bob rhan o'r gwaitb, mewn casglu tuag at dalu traul ei adeiladu, &c. Caw- santy fi-aintofod ynflyddlawn, sicr, a diymmod, a helaetblawn yn ngwaitb yr Arglwydd tra y buont ar y maes. Rhag bod yn rhy faith sylwaf ar rai petbau neillduol oedd yn nodi eu cymeriad fel yn ddilyn- wyr Duw, fel plant anwyl. Er na cbawsant bir oes ac amry w ddoniau, etto mae petbau yn baeddu ei hadol- ygu yn eu bywyd a'u marwolaetb. 1. Yr oeddynt yn nodedig am ufudd-dod i'rv rhieni, a ihynerrcch tuag at eu gilydd, eu hrawd, a'u cJin'aer, y rhai sydd wedi eu gadael i alaru ar eu hol. Bob amser yr oeddynt yn awyddus ac yn ofalus fod eu rbieni yn cael yr ufudd-dod ocdd yn gweddu, ac yn ddyledus i rieni yn yr Arglwydd. Yr oedd eu tynerwcb a'u mwyneidd-dra at eu brawd a'u chwaer yn rhagori, ac hefyd tuag at eu cymydogion a'u cyfeillion, gan y rhai yr oeüdynt yn anwyl a cbymeradwy iawn. 2. Yr oeddynt yn dra ffyddlanni gyda'r achos crefyddol yn mhob rhan oV givaith. Dangosasant ddi- wydrwydd neillduol gyda'r casglu, fel y soniwyd eisoes. Heblaw hyny yr oeddynt a'u bysgwyddau yn dyn dan yr arch, ynenwedig gyda chanu mawl: yr oeddynt yn dra ffyddlawn ac awyddus i gynnorthwyo y gwaitb nefolaidd bwn. Mae colled yn ein plitb fel cantorion am rai rlyddlawn a diwyd gyda'r gwaith yma. Yr oeddynt yn ddidramgwydd ac yn ddiddolur llygad i neb o'r cyfeill- ion. Yr oeddynt bob amser yn dawel ac yn ddicblynaidd gyda'r moddion, a diau fod Duw yn gwenu arnynt. 3. Yr oeddynt yn dra awyddus amfod o ryw ddefnydd a daìoni i'r byd a'r eglwys yn eu cyìch. Dyna feddyliwn oedd eu prif ddyben yn 21