Skip to main content

Y DYSGEDYDD. Rhif. 172] MAWRTH, 1836. [Cyf. XV. LLYFR MOLOCH. PENNOD I. A CHAN yr Ammoniaid hefyd yr oedd eglwys sefydledig; a Duw yr Ammoniaid oedd Moloch. 2 A theml Moloch ydoedd gadarn, yn gorchuddio yr holl ddaear. 3 lii phinaclau a ymddyrehafasant hyd y ser; a'i sylfeini a osodwyd i lawr yn Tophet. 4 Yr allor oedd o aur cocth, m.egys gor- sedd mammon ; a'r tfos o amgylch yr allor oedd lawn o wacd. 5 V gwaed hwn oedd waed tlodion ytir, y rhai a leddid foreu a hwyr yn aberthau o arogl peraidd i Moloch. 0 Canys ni chwennychai waed teirw a geifr; ac nìd oedd brasder hyrddod yn gymmeradwy p;anddo. 7 Ei hyfrydwch oedd mewn aberthau dynol. S Ac offeiriaid Moloch oeddynt dyrfa fawr: gwýr "•waedlyd o'u mebyd. Eu dwylaw oedd yn llawn creuloudeb; a'u genau yn üawn celwydd. !• Bugeiliaid ocddynt yn traflyncu y praidd. Y dcfaid a ddywcdasant, Rhodd- wch i ni fieiddiaid yn hytrach. 10 Gwell yw bleiddiaid rheibus naYrhai hyn • mwy goddefol ydyut na'r cyfryw fugeiliaid. Pa hyd y goddefir hwy i'n rhwygo ni? 11 Ac aeth gwaedd allan trwy yr holl dir, sef gwaedd y tlodion, a bloedd chwerw yn crbyn yr offeiriaid. 12 Canys hwy a ddywedasant wrth y bobl, Rhoddwch i ni y ddegfed ran o lafur eich dwylaw, chwys eich hwyneban, ac hefyd o gynnyrch cnydiau eich tir a'ch gwinllanoedd. 13 Ac os na roddwch hwynt, uyni a alwn ar freuin y wiad; ac efe a ddenfyn ei ryfel- wyr, a hwy a'ch tarawant â mîn y cleddyf; a'r hyn oll a feddoch a fydd eiddom ni. 14 A ni a rwymwn eich plant chwi draed a dwylaw, ac a'u hoffrymwn ar allor ein Duw ; a bydd eu gwaed ar yr allor, ac ni chailí'neb eu cynnorthwyo. 15 Yna y cewch wybod mai gweision Moloch ydym ni ; ac yn eich trallod y cewch ei wybod. 10 Yna y bobl a ddywedasant wrth yr offeiriaid, Tlodion ydyni; ac os cymmerwch yr ychydig sydd genym, nis gallwn tyw, ond marw a wnawn! 17 Aieich Duw chwi yw ein Duw ni, feì y dylem ddwyn rhoddion i'w allor' 18 Bydded hysbys i chwi, O offeiriaid, mai gweision Crist ydym ni. A wasauaath- wn ni Grist, a thalu degwm i Moloch? Pell fyddo'r pechod hwn oddiwrthym, O offeir- iaid o'waedlyd. 19 Yna yr offeiriaid a ysgyrnygasant eu dannedd, a'u cynddaredd oedd megys cyn- ddarcddbwystfilod rlieibus. 20 A hwy a ysgydwasant cu penau, ac a ddywedasant wrth ybobl, Pwy ydychchwi pan yr atebech ni fel hj7n' 21 A'r bobl a atebasant ac a ddy wedasant, Nyni ydym bobl y tir, ac nid cwn. 22 Onid y tir hwn yw ein tir ni, a thir eintadau? Pwy ydych chwi y rhai sydd yn ein cythryblu ni? 23 Chwychwi yn wir ydych blant yr ysbeiliwr; eich Duw sydd l)duvv creulawn, ac ogof lladron yw ei detnl ef.