Skip to main content

-CYCHWYNWYDYN 1821- DAN OLYGIAETH Y PARCH. OWEN EVANS, D. D., MR. JOSIAH THOMAS, LIYERPOOL. CYNWYSIAD: Parch. R. E. Peregrine, B D.. Gan y Parch. Y Crist Mewnol. Rymney Yr Undeb Seisnig. Gan Un oedd yno. .. Yr Eglwys Brydeinig, a Beth ddaeth oboni ? H. Ivor Jones, Caer Gerllaw Glaslyn Geneva. Ysgrif II. Gan y Parch. Gwylfa Roberts, Llanelli (darluniau) .. " Nodiadau Misol.—Gan O. E. " Goleuni y Byd " .. Y Chwyldroad yn Portugal Trem ar gyflwr ein Gwlad ein Hunain Y diweddar Barch. R. Lumley, Llanaelhàiarn. Ysgnf III. Gan y Parch. E. B. Jones, Caergybi .. Yr Addoliad Cyhoeddus. Gan Mr. W. Jones, Liverpool .. Congl yr Ysgol Sabbathol. Gan y Parch. J. J. Jones, B.A., Llanelli Adolygiadau .. Y Genhadaeth. Gan Bryniog. Nodion Enwadol. Gan W. Pari Huws. Yr elw at gynorthwyo Gweinidogion a Phregethwyr Oedranus ac ânghenus. 485 491 496 501 511 512 513 514 521 525 529 529 532 DOLGELLAÜ: AlîUBAl'FEDIG, DROS YE YMDDIKIKDOL,WYlt, GAN W. UITGIIES A'l FAU. <£il£«Sl&