Skip to main content

-CYCHWYNWYD YN 1821-. DAN OLYGIAETH Y PARCH. OWEN EVANS, D. D., MR. JOSIAH THOMAS, LIYERPOOL. CYNWVSIAD: Iesu ai Crist ? Ysgrif III. Gan y Parch. H. M. Hughes, B.A., Caerdydd. Person Crist. Ysgrif II. Gan y Proffeswr D. Miall Edwards, M.A., Aberhonddu Anhawsderau y Weinidogaeth. Gan y Parch. W. Pari Huws, B.D., Dolgellau Gerllaw Glaslyn Geneva. Gan y Parch. Gwylfa Roberts, Llanelli .. Nietzsche—Ei Syniadau. Ysgrif II. Gan y Parch. D. Adams, B.A., Liverpool Congl yr Ysgol Sabbathol. Gan y Parch. J. J. Jones, B.A., Llanelli .. .. .. .. Barddoniaeth Bywgraffìaeth Nodion Enwadol. Gan W. Pari Huws Yr elw at gynorthwyo Gweinidogion « Phregethwyr Oedranm ac dnghenus. 437 446 453 46o 466 DOLUELLAU: AHUKAifFKDIG, DROS YK yMDDIKIKDOLWVU, GAN W. Ui/GHüS A'I FAU.