Skip to main content

D\N OLYGIAETtt Y PARCH. OWEN EVANS, D. D., MR. JOSIAH THOMAS, LIYERPOOL. CYNWYSIAD: Gan y Parch. H. M. Gan y Parch. Ysgrif II. ones, B.A., Cynhadleld Genhadol y Byd. Hughes, B.A., Caerdydd Duwinyddiaeth yr Efengylau. Ysgrif IV. James Charljs, Dinbych Anerchiad a draddodwyd i Fyfyrwyr Co eg Bala-Bangor. Gan y Parch. Owen Evans, D.D. Cyfarfoclydd yr Undeb yn Llanbedr. Gan O. L. Nodiadau Misol :—Gan O. E. Y Gynnadledd Fawr Genhadol Marwolaeth Mr. David Thomas, Llundain Marwolaeth Mr. Edward Davies, Croesoswallt Marwolaeth Florence Nightingale Y diweddar Barch. R. Lumley, Llanaelhaiarn. Gan y Parch. E. B. Jones, Cacrgybi Congl yr Ýsgol Sabbathol. Gan y Parch. J. J. J( Llanelli .. Fy Nhaith Gyntaf Oddicartref. Gan y Parch. T. Roberts, Wyddgmg Adolygiadau .. Barddoniaeth Cofnodion EnwadoJ Nodion Enwadol. Gan W. Pari Huws. Vr elw at gynorthwyo Gweinidogion a Phregethwyr Ocdranus ae Anghenus. DOLGELLAU: AliUttAl'FEDIG, DKOS YR YMDDIKIKDOLWyu, GAN W. IlüGHES A'l FAB. 389 395 403 412 416 418 419 419 PRIS 4c.