Skip to main content

y Dp$aedpd<J: "A'r hwn y mae yr Annibynwr wedi ei Uno." Cyf.Newydd—96.] RHAG*FYR, 1910. [Hen Gyf.—592. CRIST AR GALFARIA MEWN PRYD. GAN Y PARCH. OWEN EVANS, D.D. r ' y " Canys Crist, panjxädym ni eto yn weiniaid, mewn ỳryd a hi farw dros yr annuwiol." Rhuf. v. 6. 5FF35IAE yr apostol, yn y pennodau blaenorol, wedi bod yn egluro fcvjjw| athrawiaeth fawr cynawnhâd, ac yn ateb y cwestiwn SŴfo! PwYsig: " Pa ^0<id y cyfiawnheir dyn gyda Duw ?" Sut ^ji^ y mae yn bosibl i Dduw cyfiawn gyfiawnhâu troseddwyr euog, a bod yn gyfiawn ei hunan wTth wneud hyny? Mae Paul yn nechreu yr Epistol cyfoethog hwn, yn rhoddi atebiad deu- blyg i'r cŵestiwn dyrus a gor-bwysig hwn ; gan ddangos, i ddechreu, íod yn amhosibl cyfiawnhâu dynion trwy unrhyw weithredoedd o'r eiddynt hwy eu hunain : Pen. iii. 20 ; ac yna y mae yn myned rhagddo i ddangos fod yn bosibl, er hyny, eu cyfiawnhau, '* trwy ras Duw; trwy y prynedigaeth sydd yn Nghrist Iesu ; a thrwy ffydd yn ei waed ef:" Pen. iii. 24—26. ''Trwy ras Duw," fel yr achos g\\Teidrüol a chym- helliadol; " trwy y prynedigaeth sydd yng Nhgrist Iesu," fel yr achos haeddianol;v " a thrwy ffydd yn ei waed ef," fel yr ammod, neu yr achos offerynol o du y pechadur. Ei ras anfeidrol, neu ei anhaedd- ianol ewyllys da, a gymhellodd y Duw mawr i ddarparu trefn i'n cyf- .iaw^hâu. Ond rhaid cael cyfiawnder yn rhywle yn sylfaen i gyfiawn- hâu, cyn y bydd y weithred o gyfiawnhau yn un gyfiawn. Ond nid yw hwnw i'w gael yn y rhai a gyfiawnheir eu hunain ; canys " nid oes neb cyfiawn, nac oes un." Ond y mae y cyfiawnder sydd yn sail i gyfiawnhau yr euog i'w gael yng Nghrist; " canys yr hwn nid adnabu bechod, a wnaeth efe yn bechod drosom ni, fel y'n gwnelid ni yn gyf- iaíwnder Duw ynddo ef." 2 Cor. v. 21. Ond y mae eisieu ffydd wed'yn, o du y pechadur, i dderbyn cyfiawnder Crist. Mae yr haul yn dyfod â digon o oleuni i'r byd, bob bore, yn rhad ac am ddim, ond y ffenestr sydd yn dyfod â'r goleuni i mewn i'r tŷ. Ac felly hefyd, y anae gras Duw, a gwaed y groes. yn dyfod â chyfiawnder Crist i'n cyr- 1k