Skip to main content

Y DYSGEDYDD. Ŵritótott. EIN HATHEAWOH A'N COLEGAU. " A Naaman, tywysog llu brenin Syria, oedd ŵr mawr yn ngolwg ei arglwydd, ac yn anrhydeddus; canys trwyddo ef y rhoddasai yr Arglwydd ymwared i Syria: ac yr oedd cfc yn ŵr cadarn ncrthol, ond yr ocdd yn wahanglwyfus." Y mae rhyw ond fel yna yn gysylltiedig â phob mawredd ac anrhydcdd dynol a daearol—rhyw ddeilen sur yu mhob cwpan fclus. Ni fyddai yn anmhriodol cymlrwyso yr ymadroddion uchod at hybarchus ddiweddar Athraw Colcg y Bala. Michacl Jones yn ddiau ocdd ŵr mawr yn ngwasanaeth ei Ar- glwydd yntau, ac yn anrhydeddus yn ngolwg ci wlad a'i gcnedl yn gyffredinol, yn neill- duol fclly yn ngolwg ci holl frodyr yn y weinidogaeth—y myfyrwyr dau ei ofal athrawol— yr cglwysi o dan ei ofal gweinidogaethol—a'r cylch lluosog o gydnabyddion oedd iddoyn y cymydogacthau y bnyn hir gyfanneddu ac yn gweinyddu fel dyn cyhoeddus ynddynt. " Ac yr oedd yn ŵr cadarn nerthol," fel y sylwai y Parch. Lewis Edwards, ci gyrnydog athraw, yn briodol a tharawiadol iawn yn ci anerchiad i'r gynnulleidfa yn ngwasanaeth ei anghladd. Yr ocdd Mr. Joncs yn gadarn nerthol o gyfansoddiad corfforol: meddyliai pawb a'u hadwacnent fod ynddo ddefnydd byw hyd oni chyrhaeddai derfynau pcllaf yr oes ddynol. Yr ocdd yn ŵr cadarn nerthol iawn o feddwl—deaìl cadarn, gallu myfyriol cad- arn a di-ildio—cadarnyn yr ysgrythyrau—cadarn yn argyhoeddiad ci feddwl o'u dwyfolder a'u gwirionedd,—yn ei barch iddynt, eiymlyniadwrthynt, a'i scl drostynt. Cadarn nerthol yn yr athrawiaeth, wedi ci fagu a'i fcithrin—ei wreiddio a'i seilio yn ngeiriau y ffydd, ac cgwyddorion yr " athrawiaeth sydd yn ol duwioldeb." Efc a draddodai yr athrawiaeth gyda goleuni, grymusdcr, a chadernid bob amser, fcl dyn yn ci dcall, yn ei chredu, ac yn ci charu. " Gwr cadarn nerthol" ydoedd yn ei holl fuclicdd a'i ymddygiad. "Attegwyd ci galon," ac am hyny " ci gamrau ni lithrcnt." Buasai yn haws troi llew mawr yn ei ol, neu o'r neilldu, na'i droi ef yn ol, na phcri iddo osgoi oddiar y llwybr a grcdai fod yn llwybr ci ddylcdswydd. Ond, yrocdd ijnfancol! Ocdd—accfcafu farw, yn aunysgwyliadwy iawn i bawb, er nad yn ddisymwth. Syrthiodd y tywysog a'r gwr cadarn ncrthol hwn yn nghanol ei waith, ci ddefnyddioldeb, a'i anrhydcdd; ac y mae ei gwymp wedi gadael adwy lydan ar ei ol. Da gcnym glywcd bod llygaid yr cglwysi galarus a amddifadwyd o lafur a gwasanacth gwcrthfawr y tad yn cyfeirio at y mab, gyda dymuniad am iddo lanw ei lc; a diau gcnym os cydsyuia â'u cais, na fydd pwyllgor yr Athrofa yn y Bala o un galon am iddo gymeryd swydd ei dad yn hòno hefyd. Os felly fydd, caiff yr eglwysi a'r Athrofa fab o'r un enw, ac o'r un ddclw a'r tad mcwn llawcr o bethau i wcinidogacthu ac addysgu iddynt. Gob- eithiwn y tueddir ci feddwl i ddyfod a sefyll mcgys yn esgidiau ei dad, ac y bydd i Dduw ei dad ci gynnorthwyo a'i hclacth fendithio. Os trown cin golwg i Abcrhonddu ctto, y mae ein Coleg yno wcitliian yn amddifad o un o'i athrawon, y Parch. H. Griffith, yr hwn a roddodd ci swydd fcl Athraw Dnwinyddol y scfydliad hwnw i fyny, i fyncd i gymcryd gofal fugciliol yr Eglwys Annibynol a ymgyfer- fydd yn nghapel Ncwington, Lirerpool. Cyflawnodd Mr. Griffith ei swydd fcl athraw yn alluog, ffyddlon, effcithiol, ac anrhydoddue iawn yn mhob ystyr dros fcithion flynyddau bellach. Drwg gcnym fod Cymru yn colli gwasauaeth ei alluoedd cryfion, a'i dalcntau Ionawtr, 1854. x