Skip to main content

"$ou tra ootrítortí) g ©reatootor. $00 ortofl ooottortf) p creaüur." Y DRYDEDD CYFROL AR DDCC AR HUCAIN ü'H DYSGEDYDD: YN CYNNWYS TRAETHODAU, COFIAINT, DETIIOLION, BARDDONIAETH, PERORIAETH, A HANESION. AM FLWYDDYN EIN IIARGLWYDD 1854. DAN OLYGIAETII WlLLIAM REES, LlYNLLEIFIAD, TlIOMAS RoBEBTS, LlANUWCHLLYN, Riciiard Parry, Conwy, IIUGII PUGII, MOSTYN, WlLLIAM Ambrose, Porthmadog, WlLLIAM WlLLIAMS, LLANRW8T. DOLGELLAÜ: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. AB WERTII GAN WEINIPOGION YR ANNIBi'NWYR AC ERAILL.