Skip to main content

"$oö tra ootittotttj ö Oîteatotitot. $00 trttog oîitrttortî} g ucatmi;." o'r DYSGEDYDD: YN CYNNWYS COFIAINT, TRAETHODAU, PERORIAETH, B ARDDON IAETH, A HANESION, AM FLWYDDYN EIN HARGLWYDD 1852. GAN WEINIDOGION YE ANNIBYNWYR, YR ELW AT ACHOSION CREFYDDOL. DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG AR WERTII GAN WEINIDOGION YR ANNIEYNWYR AC RRAILL.