Skip to main content

« $ot) îia otròttortf) 8 OîreatotJtoí. }3oo tiitoô ofcottornj î? roaẁut." ■>: mmBv:-fÂ\mm^ ■^ífsscdil âi sany^H^ DYSGEDYDD: VN CYNNWYS í OFIAINT, TliAETHODAU, PERORIAETH, BARDDONI AETH. A HANESION. AM FLWYDDYN EIN HARGLWYDD 1845. GAN WEINIDOGION YR ANNIBYNWYR. VR ELW AT ACHOSION CREFYDDOL. DOLGELLAU: A.UGRAFFWYD GAN EVAN JONES, HEOL MEURIG, AR WBRTH GAN WBINIDOGION YR ANNIBYNWYR AC ERAILL.