Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif. 483.] MAWRTH, 1862, [Cyf. xli. ¥ öîfinîHìîg^taîi. Düwinyddiaeth ac Eglüiuadad Ys- GIiYTHYltOL— Gweledigaeth y Prophwyd Esay Y Gwaredwr yn hoffi ei bobl... Basgedaid ............................. Etholedigaeth........................ Y Fantol.—Rhif II.................. 85 91 99 99 106 Addysg— Ein Hathrofaau .................... Hanes Eglwys Capel Helyg..... Arwyddion yr Amserau— YLlyfr Gweddi Cyffredin............... Y Wasg— A Letter to the Lord Bishop of St. David's ................................... Byr Ganeuon............................... Trysorfa y Plant........................... Undeb Eglwys............................. Detholiok— Y Deigryn Eira cyntaf.................. Gostyngeiddrwydd........................ Barddoniaeth— 94 103 108 110 111 111 124 112 112 Y Wraig o Samaria , Tada'ifeibion........ Peroriaeth— Pentir........... Hanesion Crefyddol— Annibyniaeth yn Paris.. 113 115 116 117 Cyfarfod Chwarterol Mon............... 117 Griffith Jones, Llanddowror ........... 118 Capel Mair, Llanfairclydogau......... 118 Hanesion Gwladol— Senedd Prydain Fawr.................. 119 Ewyllysgaryddiaeth yn diflanu......... 119 Llaíur digynnyrch Europ............... 120 Y Ddamwain arswydus yn ngwaith glo Hartley.............................. 120 Damweiniau nodedig mewn gweith- faoedd glo................................. 120 Ffrainc....................................... 121 Amerig ...................................... 121 Russia....................................... 121 Esgoriadau................................. 121 Priodasau .................................. 121 Marwolaethau.............................. 122 Hanesion Cyffredinol— Trauly fyddin a'r llynges............... 123 Y gynddaredd.............................. 123 Camsyniad arswydus..................... 123 Ammodrwyroau........................... 123 Morfil marw................................ 123 Papyr wedi gostwng..................... 123 Rhyfeddod................................... 123 Gwrandawwyr............................. 128 Y Telegraff................................. 123 Lladd mewn gweithfeydd glo........... 123 Ardduli...................................... 123 Poblogaeth Rhufain ..................... 123 Dirwyo offeiriad........................... 124 Llawnderoŷd.............................. 124 Darganfyddiad oriorau .................. 124 Damwain erchyll mewn mwnglawdd gerTreffynnon.......................... 124 D0LGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Pris 6cb.