Skip to main content

DYSGEDYDD Rhif. 492.] RHAGFYR, 1862, [Cyf. xli. ¥ (ftgttttíîîEgiiròu DUWINYDDIAETH AC EglURIADAü Ys- GRYTHYROL— Ymchwiliad i wreiddyn, natur, awd- urdod, trefn, a chymundeb Eglwys Efengylaidd.............................. 450 Cadwedigaeth a Cholledigaeth......... 455 Etholedigaeth.............................. 462 Canu mewn trallod........................ 464 Bywyd ac Amserau Enwogion— Y Parch. D. W. Jones, Treffynnon... 445 Arwyddion yr Amserau— Rhagolygon Annibyniaeth ............ 466 Y Wasg— Golud yr Oes.............................. 468 Yr Egwyddorydd Eglwysig............ 468 Mi Dd'weda' i Chwi..................... 469 Detholion— Wedi ei ladd yntewedi ei glwyfo?... 469 Esboniadau ar y Bibl..................... 470 Duw wrth y Llyw........................ 470 Yr Anafus a'r Diogyn................... 470 Barddoniaeth— Cyflwr yr Annuwiol..................... 471 Rhybudd i'r Ieuainc..................... 471 Gwlad y Nefoedd......................... 471 Englynion Beddargraff.................. 471 Beddargraff Ellis Phillips............... 471 Garibaldi.................................... 471 Englynion .................................. 471 Machludiad yr Haul..................... 471 Hanesion Crefyddol— Cyfarfod Chwarterol Mon............... 472 Cyfarfod Chwarterol Lleyn ac Eifion- ydd.......................................... 473 St. Clears.................................... 473 Urddiad y Parch. John Evans......... 474 Ail Agoriad Capel Cwm yr Aber...... 474 Hanesion Gwladol— Cyflwr Ewrop.............................. 474 Celedi yn y Gweithfaoedd Coton...... 475 Pa beth yw Rhyfel? ..................... 475 Brenhinoedd heb Orseddau............ 476 Amerig...................................... 476 Ffrainc aRwssia........................... 477 Esgoriadau................................. 477 Priodasau................................... 477 Marwolaethau.............................. 477 Hanesion Cyffredinol— Lladdiadau........................,........ 478 Y defnydd a'r fantais o fyned i'r Eglwys .................................... 478 YCadno a'r Twrc'iod..................... 478 Mam eppiliog.............................. 478 Marwolaeth un oedd yn ymyl cyr- haedd gwaddol........................... 478 Y gwir wr boneddig..................... 478 Yr Annibynwyr ac adeiladu Capeli... 478 DOLGELLAÜ: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Pris 6cfc.