Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif. 491.] TACHWEDD, 1862. [Cyf. xli. ¥ CgtttttoJ^talr, DüWINYDDIAETH AC EgLUBIADAU Ys- GRYTHYROL— Gwirfoddoliaetb........................... 414 Darostyngiad a dyrchafiad Dyn ...... 41C Canu mewn trallod........................ 419 Y Fantol.................................... 423 Maddeuant Pechod....................... 426 Ffydd yr Efengyl.......................... 429 BrwTD ac Amserau Enwogion— Y Parch. D. W. Jones, Treffynnon... 405 Thomas Pennant, Ysw.................. 421 Addysg— Ein Hathrofaau ........................... 410 Detholion— Galarwisgoedd............................. 431 China........................................ 431 Gwylder.................................... 431 Pregethu yn erbyn gwastraff.......... 431 Camddosbarthiad......................... 431 Trafaelio yn Iwerddon.................. 431 Ymweliadau diles......................... 431 Meddyliau gweinion..................... 431 Nid oeddwn i allan........................ 431 Manion ...................................... 431 Pebobiaeth— Bontnewydd 432 Barddoniaeth— Awdl ar gyflwyniad Oriawr............ 433 Gardd Gethsemane ...................... 434 Hanesion Crefyddol— *r................................. 435 Ebenezer, Eglwys Cymun............... 436 Agoriad Gwenddwr ..................... 437 Urddiad Mr. J. Lewis................... 437 Cyfarfod Chwarterol Arfon............ 437 Hanesion Gwladol— Y Toriaíd ar ol yr oes................... 438 Cristionogaeth yn oruchwyliaeth bres- enol ac nid dyfodol..................... 439 "Mae'r Eglwys mewn perygl"........ 440 Ymgais at dwyllo......................... 442 Garibaldi oc Italy........................ 442 Ffrainc....................................... 442 Amerig...................................... 442 Prwssia...................................... 442 Esgoriadau.........,....................... 442 Priodasau ................................... 442 Marwolaethau.............................. 443 Hanesion Cyffredinol— Diwedd William y Concwerwr....... 443 Effeithiau y Cylla.—Godro............ 443 Y Doethyn.—LIiw dwfr,—Y Nile.... 443 Ceisio boddi.—Marwolaethau ......... 443 Parch y Crogwr.—Llosgi............... 443 Tyfu llin.—Annibynol.................. 443 Hirhoedledd.—Yrnladd i farwolaeth. 444 Llofruddiaeth.—Gwenwyno............ 444 Ymadaelâ'i phlentyn..................... 444 Cloi y goleuni allan...................... 444 Tynged Ceffylau yn Australia......... 444 Gwyddelod yn terfysgu.................. 444 Atebiad diogel.—Pabyddion .......... 444 Troseddwyr.—Dygwyddiad digrif ... 444 Chwaneg o waith i Dr. Lushington... 444 DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Prls tfcb.