Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif. 490.] HYDEEF, 1862. [Cyf. xli. ¥ <£|>imtog0taìi. DüWINTDDIAETH AC EOLUBIADAÜ Ys- GBTTHYBOL---- Aelodaeth Eglwysig..................... 365 Maddeu i'n gilydd........................ 371 Basgedaid................................... 374 Y Fantol.................................... 376 Etholedigaeth.............................. 386 Btwtd ac Amsebau Enwogion— DavidR. Jones........................... 375 Addtsg— Hanes Eglwys Capel Helyg............ 380 Abwtddion tb Amsebad— Annibynwyr yn yr Unol Dalcithiau... 390 Y Was«— Telyn Sîon................................. 391 The Mercy-Seat........................... 391 Y Dydd Hwnw............................ 391 Detholion— Hoffi y bregeth............................. 392 Offeryn godro.............................. 392 Baeddoniaeth— Mae'r ddwy yn y nefoedd............... 393 Nid Cartref yw fy Nghartref gynt ... 393 Cartref y dyn tlawd...................... 394 Yr Ystorm.................................. 394 Eoglyn Buddugol......................... 394 Beddargraff................................. 394 Englyn i'r Bibl............................ 394 Ffordd Haiarn DyffrynCIwyd......... 394 Peboeiaeth- Bethania .... 395 Hanesion Cbeptddol— Urddiad Mr. G. Williams............... 396 Capel Newydd yn Nghroesoswallt... 396 Anrhegion i Weinidog.................. 397 W. Williams, Abermaw................ 398 Sefydliad y Parch. D. Richards...... 398 Dychweliaä Iuddew yn Leipsic...... 398 Hanesion Gwladol— Suddo yn ddyfnach ddyfnach—Rhyfel Amerig................................... 399 Garibaldi wedi ei orchfygu............. 400 Y Crogbren a'r Bobl..................... 401 Ystorm erchyll ........................... 401 Byron Noel, Viscount Ockham...... 401 China.—Russia.—Gironde ............. 402 Pompeii—Bara 1,800 oed............... 402 Amerig.—Y Frwydr ddiweddaf...... 402 Esgoriadau................................. 403 Príodasau................................... 403 Marwolaethau.............................. 403 Hanesion Ctffbedinol-— Plant beiddgar.—Hanladdiadau...... 403 Comed newydd.—Ceisio lladd baban. 403 Mam yn boddi.—Bad yn troi.......... 403 Codi plentyn o ffynnon.................. 403 Yspeilio Cymro........................... 403 Y Cylch etto.—Organ gyndyn......... 403 Ceffyl wedi gwylltio..................... 404 Mr. Bright.—Yr Arddangosfa......... 404 Boddlonrwydd ............................. 404 Cardotyn budr, cyfocthog............... 404 Y Great Eastern........................... 404 Dyfod i arian.............................. 404 Heidden gynnyrchiog.................... 404 DOLGELLAU; ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, B R Y N T E G. Bris 6ch.