Skip to main content

¥ <£î>ttttUî20taìr, DüWINYDDIAETH AC EûLURIADAU Ys- GRYTHYROL— Y Ddynoliaeth yn angenrheidiol...... 290 Proffes o Grefydd yn angenrheidiol... 294 Cymdeithasu â Duw..................... 297 Bywyd ac Amserau Enwogion— Thomas Lewis, Ysw., Cae'rsaer.;.... 285 Addysg— Yrluddewon.............................. 301 Hanes Eglwys Capel Helyg............ 305 Cyflwr Moesol yCymry a'r Saeson... 309 Celfyddyd a Gwyddor— Buddugoliaethau Celfyddyd............ 302 Detholion— Ymddygiad addas yn Addoliad Duw 311 Barddoniaeth— "SwnAddoli" ........................... 312 DyddyFarn .............................. 312 Y Wylan ar y Graig..................... 312 Beddargraff Hannah Jones ............ 312 Hanesion Crefyddol— Agoriad Addoldy—Amwythig....... 313 Sefydliad Gweinidog—Adulam...... 313 Urddiadau—Rhydyceisiaid............ 314 Soar, Abertawy........................ 314 Gwernllwyn, Dowlais................ 314 Treforris................................. 315 Dwygyfylchi ........................... 315 Horeb, sir Aberteifi................... 315 Caerlleon (Amlen)..................... 2 Cymanfaoedd—Morganwg ............ 316 Aberteifi, Caerfyrddin, a Phenfro. 316 Meirion................................... 316 Dinbych aFfiint........................ 317 Maldwyn................................. 317 Brycheiniog, Mynwy, Maesyfed,&c. 318 Mon....................................... 318 Arfon..................................... 319 Hanesion Gwladol— Senedd Prydain Fawr................... 320 Y Cynhauaf................................. S20 Cymdeithas y Tugel..................... 321 Dechreu dyfod i'w synwyr ............. 321 Russia.—Tanau mawr.................. 322 Rhyfel Amerig........................... 322 Ffrainc.—Rouen..................-.■>,....... 322 Caercystenyn.............................. 322 Antwerp.—Italy........................... 323 Esgoriadau................................. 323 Marwolaethau.............................. 323 Hanesion Cyferedinol— Cynnwysiad cylla yr Estrys............ 323 Anghyfiawder rhyfel..................... 323 Hysbysiad rhyfedd........................ 323 Priodasau cynar..............'iTT.......... 324 Gwenwyn yn lladd gwenwyn......... 324 Y cyfreithiwr a'r troseddwyr......... 324 Digon o enwau............................ 324 Eisieu benthyg crogwr................... 324 Cylch o fath newydd...................... 324 Cymeryd coton,—Eira a chenllysg ... 324 Defnyddioldeb ci........................... 324 Y gorphenol a'r presenol............... 324 Yd o'r Amerig.—Saethwr da......... 324 Mellten.—Perlau.—Y gwinwydd...... 324 Pen dyn,—Gwlychu,—Haelfrydedd... 324 DOLGELLAUi ABGSAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Pris 6cb.