Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif. 487.] GORPHEJSTAF, 1862, [Cyf. xli. ¥ <£gtmíîîîî0ẃîr. Ddwinyddiaeth ac Egldbiadad Ys- grythyrol— Gwirfoddoliaeth.............,............. 252 Ceisio Teyrnas Dduw ................... 255 Basgedaid................................... 256 Etholedigaeth.............................. 259 Bywyd ao Amserad Enwogion— YParch. Hugh Lloyd, Tywyn.......'.. 245 Addtsg— Yr Annuwiol yn cael ei ddal yn ei rwyd ei hun ............................. 258 Unffurfiaeth ................................ 264 Hanes Eglwys Capel Helyg............ 268 Detholion— "Ydwyf yr hwn Ydwyf"............... 272 Y dyn da a'r dyn drwg.................. 272 Llwybr rhinwedd.......................... 272 Sylw.......................................... 272 Eneidiau gwag............................. 272 Y gelfyddyd o beidio clywed .......... 273 Hyawdledd................................. 273 Yr angenrheidrwydd am eglurdeb ... 273 Gweddi...................................... 273 Tybaco....................................... 273 Amrywion.................................. 273 Barddoniaeth— Deigryn ar Fedd Grace Dora ......... 274 Y ddiweddar Mrs. Thomas, Derwen. 274 Y diweddar Barch. John Williams ... 274 Emyn Cymundeb.......................... 275 Rhagluniaeth .............................. 275 Englyn ar Feddadail..................... 375 Lewis Lloyd, Yswain, Rhyl............ 275 Erfyniad am lwyddiant yr Efengyl... 275 Hanesion Crefyddol— Parth mewnol Deheudir Affric......... 276 Graaf íteinet, Affric..................... 276 Cymdeithas Genadol Llundain....... 277 Agoriad Bryn Moriah.................... 278 Porth Dinorwig—Y Capel Newydd... 278 Caerfyrddin—Agoriad Capel Seisnig. 279 Hanesion Gwladol— Llofruddiaeth a Chrogi.................. 279 Cofgolofn Joseph Sturge................ 280 Traul wastraffus a Threthiad union- gyrchol.................................... 280 Cymdeithas Heddwch.................... 281 Rhyfel Amerig............................ 281 Rhufain...................................... 282 Esgoriadau................................. 282 Priodasau................................... 282 Marwolaethau.............................. 282 Hanesion Cyffbedinol— Y Llythyrdy................................ 282 Golygfaerchyll.—ílirhoedledd......... 283 Oedranau anifeiliaid.—Tanenau...... 283 Araaethwyr yn lladd eu cyfeillion ... 283 Llafur Gweinidogion yr efengyl....... 283 Oriaduron rhad............................ 283 Cynnydd mawr.—Y Cnydau.......... 283 " Pobl dda."— Ymfudwyr............... 283 Yspeilio yr Esgob......................... 284 Y Pab mewn helbul...................... 284 Llifeiriant,—Bwyd adar bach ......... 284 Rhyfeddodau Eglwyeig.................. 284 Pa fodd y cafodd Dug Chandos ei wraig...................................... 284 Marw o eisieu.—Coton Amerig....... 284 Mamau eppiliog.—Y plentyn lleiaf... 284 Y Soochoo Islanders ..................... 284 DOLGELLAU: ARGRAPFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Pris 6cb.