Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif. 484.] EBRILL, 1862. [Cyf. xli. ¥ 4Ti>imftg*taü. Ddwinyddiaeth ac Egldriadad Ys- orythyrol— Gofal Cristara ei Weision............... Y Balmwydden a'r Gedrwydden...... Basgedaid .................................. Etholedigaeth............................... Y Fantol.................................... Bywyd ac Amserad Enwogion—- Richard Pritchard, Ehos ............. Addysg— Adferiad i'r Pulpad .......... Y Genadaeth ................... Teilwng o efelychiad.......... Arwyddion yr Amserau— Y Flwyddyn 1862............. Y Wasg— Y Traethodydd Christ.'nasia...... Detholion— Bod Duw................................... Paham y mae rhai plant yn marw?.. Barddoniaeth— Y Dychweliad o Babilon.............. Peroriaeth— GwladWell................................ Hanesion Crefyddol— Dinbych..................................... 134 138 141 141 149 125 129 144 148 147 151 151 152 152 153 157 Glynarthen................................. 157 Merthyr Tydfil............................ 157 Hanesion Gwladol— Senedd Prydain Fawr.................. 158 Creulondeba thwyll Rhyfel............ 158 Anfuddioldeb milwyr.................... 159 Gwir Arwyry Bobl...................... 159 Papyrau Newyddion..................... 160 Y Rheilffyrdd drwy y deyrnas......... 160 Bywyd dynol.............................. 162 Amerig.—Ffrainc........................ 162 Austria.—Naples.......................... 162 Esgoriadau................................. 162 Priodasau .................................. 162 Marwolaethau.............................. 162 Hanesion Cyffredinol— Cais offeiriad Pabaidd.................. 163 Ci yn dal pysgodyn.—Mordeithiau... 163 China yn wlad y carpiau............... 163 Cosbau corffol.—Blondin............... 163 Ffrewyllu yn y fyddin.—Hirhoedledd 163 Cymhorth Plwyfol........................ 163 Cyfyngder yn Lancashire............... 163 Cytundeb priodasolhynod............... 163 Mam eppiliog.—Penau Ysgotiaid...... 163 Cardotyn cyfoethog. — Babanladdiad 164 India Rubber.—Myuachod ............ 164 Olew.—Canada ........................... 164 Melinau.—Trysorfa Hartley............ 164 Swn yn ei ben.—Llywodraeth......... 164 Pwy sydd yn myned yn gyfoethog, a phwy sydd yn aros yn dlawd......... 164 Conwy—Cyfarfod Dirwest............ 164 Siloa, Aberdâr.............................. 164 Corris.—Dolgellau........................ 164 DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN EYAN JONES, BRYNTEG. Pris 6cb.