Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif. 481.] IONAWR, 1862. [Cyf. xli. ¥ 0î?ttníî)î?0iaîi. DüWINYDDIAETH AO EGLURIADAD Ys- GRYTHYROL— Calfaria....................................... 5 Llywodraethwr a Llywodraeth y byd 13 Pregeth Anghladdol ..................... 16 Basgedaid.................................... 19 Lleferydd yr Areithfa..................... 22 Addysg— Gwirfoddoliaeth ........................... 19 Y CYMDEITHASAU CYHOEDDÜS— Y Genadaeth................................. 24 Arwyddion yr Amserau— Yr Adgofion Daucanmlwyddol ......... 28 Celfyddtd a Gwyddor— Darganfyddiadau Celfyddyd ............ 2G Y Wasg— Gwaith Barddonol Siôn Wyn o Eifion 30 Hymnau y Diwygiad ..................... 32 Detholion— Effeithiol .................................... 32 Diogehvch y credudyn yn Nuw......... 32 Y Person Cytnreig........................ 32 Yroedwr .................................... 33 Chwech a deugain oed..................... 33 Bacon ar Atheistiaeth..................... 33 Barddoniaeth— Y Tri Sant yn y nef................. Anerchiad.................................... 34 Diwedd blwyddyn ........................ 34 Llinellau .................................... 35 Englynion.................................... 35 Beddargraff Elen Jones .................. 35 Hanesion Crefyddol— Madagascar ................................. 36 Brawdgarwch Cristionogol............... 37 Cyfarfod Chwarterol Llautrisant, Mor- ganwg .................................... 37 Hanesion Gwladol— Prydain Fawr .............................. 38 Lloíruddiaethau rnilwrol.................. S9 Marwolaeth T. S. Duncombe, Ysw.... 39 Deuddeg rheswm........................... 40 Creulondeb at anifeiliaid.................. 40 Hen Balas Charles II...................... 40 Efrainc ....................................... 40 Amerig....................................... 41 Esgoriadau, Priodasau, Marwolaethau 41 Hanesion Cyffredinol— Ein masnach â Fírainc..................... 42 Laudanum.—Antur rhyfedd menyw... 42 Y geri.—Dros egwyddor.................. 42 Gwyddelod a Germaniaid ............... 42 Allan o waith .............................. 42 Dyn yn y carchar am 47 mlynedd...... 42 Damwain..................................... 42 Twrnai yn lladd ci hun.................. 43 Coton India.—Arglwydd Eldon......... 43 Pâr hybarcb.—Crogi chwaer............ 43 Poblogaeth y byd,—Siomedigaeth...... 43 Tânau.—Gwallgofddyn .................. 43 34 I Marwolaeth y Tywysog Albert......... 44 DOLGELLAIT: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONE&, BRYNTBG. Prisecù.