Skip to main content

DYSGEDYDD Rhif. 478] HYDHEF, 1861. [Cyf. xl. ¥ ŵpnnUîöíitali. DüWINYDDIAETH AC EGLÜlìIADAÜ Ys- GRYTHYEOL— Marwolaeth yn cael ei lyncu gan fywyd...................................... 370 Adgofìon pregeth.......................... 374 Etholedigaeth Gras....................... 384 Trugaredd yn weU na'r bywyd......... 388 Bywyd ac Amsebau Enwogion— Lewis Pugh, Ysw. Dolgellau........... 365 Addysg— Y Bythynod Ucheldirol.................. 376 Llythyr o Austraiia....................... 381 Twm Siêà Cati............................ 383 Cymdeithasad Cíhoeddds— Yr Iuddewon............................... 380 Detholion— Myfyrdodau................................ 389 Nid ydym i farnu wrth deimlad...... 390 Na ddylai gwendidau dynion fod yn destun difyrwch....................... 390 Pethau anhawdd eu cael.................. 391 Neillduedd.................................. 391 " Na cbau safn yr ŷch 6ydd yn dyrnu " 391 Llawer mewn ychydig................... 391 Babddoniaeth— îy Ngwlad.................................. 392 Y diweddar Meurig Ebrill............... 395 Cbwedl Sioncyn y gwair................. 396 Yr Haf....................................... 396 Peeobiaeth— Caledonian.......................... 396 HANESION CliEFYDDOL— Deheudir Aífric............................ 397 Narberth, sir Benfro...................... 398 Hanesion Gwladol— Ewyllysgaryddion......................... 398 Yn y maes y mae medi.................. 399 Costau rhyfel Amerig.................... 400 Damweiniau ar y rheilfFyrdd........... 400 Eisteddleoed'd neiUduolmewnEglwysi 401 Dystrywio adat mân...................... 401 Ffrainc, Italy, a'r Pab................... 401 Amerig.............,........................ 402 Priodasau, Marwolaethau................ 402 Hanesion Cypfbedinol— Dystrywio babanod....................... 403 Hirhoedledd yn Lloegr................... 404 Tarw ynlladd dyn........................ 404 Damweiniau................................ 404 Y pwys o feddu cynhauaf da............ 404 ArgrafiFnod newydd....................... 404 Pethau na wyddir yn gyífredin........ 404 Gwyneb Pedr.—Pytaten gnydfawr... 404 Pasio.—Milisia............................ 404 Gweddío am wlaw........................ 404 Gweinidogion o Gymru yn Lloegr.... 404 Darn o gopr anférth.—Haf twym...... 404 Ysgolfeistr yn ngharchar................ 404 Tanau yn Llundain........................ 404 Cost y rhyfel i'r Gogleddiaid........... 404 Arian bathol.—Comed................... 404 Eisieu athraw.—Llin..................... 404 Maer Belfast.—Hen ŵr iach............ 404 Hygoeledd:—Sefyll allan................ 404 Iar orywogaeth Dorking............... 404 Marw drwy yfed dwfr.................... 404 DOIiGrELLAtT: AEGBAFFEDIG GAN EVAN JONES, BBYNTEG. Prls 6cb.