Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 475.] GORPHENAF, 1861. [Of. xl. ¥ <£î?mtto»*iaẃ. Ddwinyddiaeth ac Egldeiadad Ys- grythyrol— Cysur Crefyddol........................... 245 Etholcdigaeth Gras ...................... 247 EfeDgyl gallu Duw....................... 253 Eglwys Dduw yn gwedd'io dros achub- iaeth y byd.............................. 257 Adgofion pregeth......................... 261 Bywyd ac Amserad Enwogion— Dr. John Dayid Rhys..................... 262 Addysg— Sefyllfa Cristionogaeth ar y ddaear... 264 Pulpudau y Bedyddwyr, &c............ 265 YrEsgobion a'r Traethodwyr........... 266 Y Wasg— Y Bibl Darluniadol....................... 269 Y Drych Ysgrythyrol..................... 270 Calfaria...................................... 270 Anerchiad................................... 270 Baner y Plant.............................. 270 Detholion— Pechod wedi taflu y ddaear o'i lle..... 271 Y dyn dedwydd........................... 271 Dyfodiad Crist i'r Farn.................. 271 Hanesyn..................................... 272 Anghladd y gwrieuanc o Nain........ 272 Gwueuthur daioni........................ 272 Ol ymdrechfa Calfariá ar Iesu......... 272 Digofaint.................'................... 272 Barddoniaeth— Elias ar ben Carmel....................... 273 " Cofia yn awr dy Greawdwr"........ 275 Englyn i'r Lloer........................... 275 Peeoriaeth— Clynnog......... 276 Hanesion Crefyddol— Cymdeithas Genadol Llundain......... 277 Arwydd llwyddiant....................... 277 Blaenycoed, a Phenybont, Trelcch... 277 Sammah.............."...................... 278 Hanesion Gwladol— Senedd Prydain Fawr................... 278 Y Cynghrair a R. Cobden............... 279 TyfuCoton yn India..................... 279 Cyfrif y bobl............................... 280 Triarddeg o bersonau yn cael eu taro gan fellten................................ 280 RhyfelcartrefolAmerig.................. 280 Rhufain a'rPab............................ 280 Ymerodres " dyner " Austria........... 281 Daeargryn yn Mendoza.................. 281 Ymerawdwr Russia a'r Pab............ 281 Esgoriadau, Priodasau, Marwolaethau 281 Hanesion Cyffredinol— Twyll gydag oedran..................... 282 Marw y dyn hynaf....................... 282 Bargeinio gyda'r tòrwr beddau......... 282 Boddiad.—Llosgiad...................... 282 Damwain ar reilffordd .................. 282 Plentyn marw.—Cig drwg.............. 282 Pethau cyndyn yw ffeithiau............ 282 Aur ac arian.—Codi drwy hûn......... 282 Y Great Eastern.—Comed.............. 282 To gorsaf rheiltiòrdd yn cwympo...... 282 Pwysau byrion.—Toll geiniog......... 282 Ffaith gywrain i naturiacthwyr....... 282 DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Pris 6cb.