Skip to main content

DYSGEDYDD. Rhif 474.] MEHEFIN, 1861. [Cyp. xl. ¥ drpitniist^ía^ DüWINYDDIAETH AC EgI.URIADAU Ys- GRYTHYROL— Llywodracthwr a Llywodraeth j byd 211 Teyrnas Emmanuel....................... 214 " Anrhydedda yr Arglwydd â'th gyf- oeth........................................ 217 Dylanwadau yr Ysbryd.................. 219 Bywyd ac Amserau Enwogion— Cofiant Margaret Joces, Drwsycoed. 205 Addysg— Y Diaconiaid .............................. 222 Dwr a Haiarn.............................. 224 "Y Pregethwr Coegynaidd "........... 225 Yr "Essays and Reviews".............. 226 YBedd....................................... 229 Detholion— Manylrwydd Llywodraeth Crist......."231 Oed dynion enwog........................ 231 Creulondeb y diafol....................... 231 Dedwyddwch yn mhob sefyllfa......... 232 Caledrwydd gwaith pechod............ 232 Ymroddiad llenyddol..................... 232 Gweled Iesu fel y mae................... 232 Duw cariad yw............................. 233 Iesu yn ymddwyn fel Meichiau........ 233 Ymarferiad y meddwl.................... 233 Cristyn wir ddyn......................... 233 Barddoniaeth— Llinellau ar farwolaetb. Mr. J. Davies 234 "Fy ngenedigol wlad, nosda"........ 234 Pennillion................................... 235 Llinellau ar farwolaeth W. Williams. 235 Y Bardd yn 60 oed........................ 23G Peeoriaeth- Salem......... 236 Hanesion Crefyddol— Cyfarfod blynyddoly Bibl Gymdeithas 237 Anne Griffith, Penarfynydd............ 237 ürddiad yn Mon........................... 238 Yründeb Cynnulleidfaol............... 238 Cyfarfod Chwarterol Mon............... 240 Hanesion Gwladol— Senedd Prydain Fawr................... 241 Lloegr a Ffrainc........................... 242 Traul y Deyrnas.......................... 243 Daeargryn yn Amerig Ddeheuol...... 243 Austria ac Italy........................... 243 IthyfelcartrefolAmerig.................. 243 Gwladgarwch y Gogleddbarth......... 243 Rhufain ..................................... 244 Priodasau, Marwolaethau............... 244 Hanesion Cvffreüinol— Eira yn Mai.—Gwneud snisin......... 244 Niwaid.—Rhyddid a sobrwydd........ 244 Wyn.—Capel Spurgeon.................. 244 Yr offeiriad a'r ammheuwr.............. 244 Peth rhyfedd.—Mab yn lladd ei dad.. 244 Engan drom................................. 244 Plentyn yncrîo i farwolaeth............ 244 DOLGELLAUi AEGRAFFEDIG GAN EVAN JONES, BRYNTEG. Pris 6cb.