Skip to main content

fjob ba jobbitottjr g (foatobfor. fob brfojg obbifortfer 2 crabttr. ■»'•»» .Y DRYDEDD GYFROL A THRIUGAIN O'R DYSGEDYDD: A'R HWN YR UNWYD YR ANNIBYNWR: YN CYNWYS Craçffjoìrau, dtoftantau, j^^í^x>lTx>n, fêattì>ìu>nta*ff, a t§amt*ímt; AM FLWYDDYN EIN HARGLWYDD 1884. DAN OLYGIAETH Y PAECH. E. HERBER EVANS, CAERNARFON. -♦♦♦♦*- DOLGELLAU: ARGRAFFEDIG A CHYHOEDDEDIG, DROS YR YMDDIRIEDOLWYR, GAN W. HUGHES. MDCCCLXXXIV.