Skip to main content

'lUft *a ottútottf) s Cteatootot. 13oo ottos ooottotrfj fi cteafcim w usrrsB gtfeol ab stktbeo a deugaxkt o'b D YSGEDYDD, a'b HWN ÍB UNWYD YR ANNIBYNWR; YN CYNWY8 TRAETHODAU, COFIAINT, DETHOLION, BARDDONIAETH, PERORIAETH, A HANESION; AM FLWYDDYN BIN HABGLWYDD 1877. DAN OLYGIAETH E. THOMAS, BALA, ac E. H. EVANS, CAEENAEEOJÜ. ARGRAFFWYD GAN WILLIAM HÜGHES. MDOOOLXXVII.