Skip to main content

|ob ba obbifortjj g (feafobfor. f ob brfog obbiforí jj g mabur. iîí . Wc . ---------------- 3/0 ^ Y BEDWAREDD GYFROL AR DDEG A DEÜGAIN DYS GEDYD D: á'r hwn yb tjnwyd YR ANNIBYNWR. YN CYNWYS TRAETHODAU, COFIAINT, DETHOLION, BARDDONIAETH, A HANESION; AM FLWYDDYN BIN HARGLWYDD i875. DAN OLYGIAfeTH R. THOMAS, Bala; ac EJ. H. EVANS, Caernarfon. DOLGELLAÜ: ÀRGRAFFWYD GAN WILLIAM HUGHES. MDCOCLXXV.