Skip to main content

Y DYSGEDYDD: gyda'r hwn y mae yu "annibynwb," wedi ei üno. H)u\ì)ini)íiîiiacííj. CYFARFODYDD PREGBTHTJ. Yn ein hysgrif ílacnorol, ceisiasom ddangos fod cynnal cyfarfodydd mawr- ion i bregettm a gwrando yr efengyl, yn naturiol a rbesymol, a bod lles mawr yn deilliaw i'r pregethwyr a'r gwrandawyr drwy y fath gynnulliadau. Y niae genym air etto i'w ddywedyd ar y modd goreu, feddyiiem ni, i ddwyn cyfarfodydd pregethu yn mlaen, er cyrhaedd yr amcanion sydd mewn golwg wrth eu cynnal; a gair arall ar ansawdd y pregethu a ddylai fod ynddynt. Ac na ddigied y pregethwyr, os anturiwn ddywedyd gair wrtliynt hwythau—gair o gynghor iddynt fcl gweinyddwyr cyhoeddus ar adegau pwysig felly. Wrth draethu ein syniadau yn ddifloesgni ar y materion uchod, nid ydym yn hòni awdurdod dros gydwybod neb—dim ond ein hawlfraint i ddangos ein meddwl, ar ol llawer blwyddyn o brofiad, ar bethau sydd yn dra chylfredin yn cin plith. Appelio yr ydym at farn a tlieimlad pobl grefyddol, a chyfeillion cynhes achos y Gwaredwr, ar iddynt ystyried y pcthau hyn yn ddiragfarn, a gweithredu yn ol argyhoeddiad eu mcddyliau. Cytunir â ni pan ddywedwn, fod dyfnder y gauaf yn amser anghymhwys i gynnal cyfarfodydd pregethu mewn ardalocdd oerion a mynyddig, a bod y cyíleusderau a geir yn bresenol drwy y cledrffyrdd i bobl fyned ar ymwel- iadau â'u pertliynasau a'u cyfeillion, yn peri fod dydd gwyl yn anghy- mhwysach nag y bu i gael cyfarfodydd pregethu arno yn amryw o'n trefi. Dylai cynnulleidfa ofalu am gael amscr cyfieus i gynnal cyfarfod. Mae y gorchwyl o ddewis pregetliwyr i gynnal cyfarfod, yn perthyn yn naturiol i'r gynnulleidfa fo yn galw am y cyfryw gyfarfod; a'r modd y dewisir hwy wedi ci adael, fel llawer o bethau cyffelyb, i gael ei benodi ganddi hi ei hunan. Yr ydym yn barnu mai doeth niewn cynnulleidfa ydyw dewis rhai o wahanol oedran a safieoedd yn y weinidogaeth—• cymysgu yr hynafgwyr a'r rhai ieuainc â'u gilydd—y trefwyr a'r mjmydd- wyr—gwŷr yr athrofeydd a'r rhai hunanddysgol—rhai pell a rhai agos. Mae yn ormod o lafur, ac yn anfuddiol mewn ystyron eraill, i'r un rhai ar Cuwefjroh, 1871. c