Skip to main content

Y DYSGEDYDD: CYDA'b HWN Y MA.3I " YS ANNIBYNW&" WEDI EI ÜÎTO. &ìrìjgsg. ANERCH I EFRYDWYR ATHROFA Y BALA. GAN Y PAROH. S. ROBERTS. Y mae bydoedd lawer wedi caeì eu crëu, a bernir eu bod yn lleoedd cyrchfa, os nid yn lleoedd preí*wylfa,.lluoedd o ddeiliaid llywodraeth y Crewr. Yn eu canol, y mae ein byd bychan ni, yn un o'r rhai mwyaf hynod o honynt oll. Gododd y gelyn faner gwrthryfel ynddo ar ei gychwyniadj ac i'n byd ni y daeth Ty wysog y bywyd i ddattod gweithredoedd y gelyn. Gwnaed ein byd tsel ni yn faes cangen bwysfawr o gyfryngdod Iesu. Ar ein daear ni y cyflawnodd ei weinidogaeth—y gwnaeth Iawn i lywodraeth ei Dad—y. gorchfygodd angeu—yr ennillodd allweddau y bedd—ac yr agorodd ffbrdd i achub pechadur. Yn ein byd bach ni y bu y patrieirch yn cynnal eu coleg- au, ac y bu y prophwydi yn cadw eu hysgolion. Yma y buont yn efrydu ac yn pregethu cynìluniau mawrion doethineb, cyfiawnder, a chariad y Duwdod. Yn ein byd ni y bu Seth, ac Enoch, a Noah yn pregethü cyfiawn- der i'w cymydogion anfiyddiog—y bu Abraham, ac Isaac, a Jacob yn esbonio bywyd fiydd i'w cydbatriarchiaid, ac yn gorchymyn r w tylwythau lluosog ar eu hol gadw o honýnt fíbrdd yr Arglwydd. Yn ein byd ni y bu Job, a Jacob, a Joseph yn esbonio doethineb a daioni rhagluniaethau yr Ior—^y bu Mpses a Samuel yn egluro ordinhadau y nefoedd—y bu Dafydd a Solomon yn cyfansoddi eu cerddi, a'u gweddîau, a u pregethau—y bu Elias ac Eliseus, ac EsaiaU a Daniel, ac Ezra yn sefyll dros addoliad eu Duw, ac yn cymhell eu cyd-ddynion i barchu ei allorau. Yn ein byd ni y bu yr efengylwyr yn adrodd ac yn ysgrifenu hanes Iesu; ac y bu yr apostolion yn cyhoeddi yr yníadrodd am ej. groes. Bu hen bregethwyr myfyrgar a fiyddlawn yn ein %d ni cyn ac ar ol cychwyniad Cristionogaeth; a byddai yn fuddiol i ni feddwl am eu sel a'u llafur, a dilyn eu fiydd, ac ystyried diwedd eu hymarweddiad hwynt. Y mae galwedigaeth pregethwr yn un hen ac anrhydeddus iawn, ac yn un o bwysfawredd annhraethadwy; oblegid y mae anfeidrol ddoethineb wedi ordeinioaribregetbiad yr efengylfod y prif foddionergoleuo agwareiddio, a duwioli a dedwyddu y byd. Ewyllys yr Iesu ydyw i'r efengyl am ei deyrnas ef gael ei phregetbu drwy yr hoil fyd, er tystiolaeth i'r holl genedl- oedd. Dyma y moddion gosodedig i orchfygu crefyddau gau, ac i fenditbio y byd â chysuron Cristionogaeth. Y ffordd i gael y byd i dangnefedd ac i drefn, i olud ae i gysur, ydyw dysgu cyfreithiau Crist, ac efengylu golud ei ías ef yn mysg yr holl genedloedd. Bhaid, o ganlyniad, fod y gofal o jbarotpi at waith gweinidogaeth yr efengyl yn uri o bwys annhraethadwy; a Mai, ]£69. i;