Skip to main content

Y DYSGEDYDD: gtdjl'r n\ra t mae "te ajînibtnwb " wedi ei uwo. ADGYFODIAD Y MEIRW. Bodolaetii Duw yw sylfaen Cristionogaeth—adgyfodiad Crist yw cofgolofn Cristionogaeth—ac adgyfodiad y meirw yw "gobaith gwynfydedig" Crist- ionogaeth. Hhoddodd Paul sylw neillduol i athrawiaeth adgyíbdiad y meirw. Dygai lii gerbron yn ei amddiffyniadau personol; cyfeiriai yn fynych ati yn ei bregethau a'i ysgrifeniadau; ymresymai yn gadarn drosti gerbron ei gwrth- wynebwyr; ac ni phrisiai am wawd y rhai a'i dirmygai "am ei fod yn preg- ethu yr Iesu a'r adgyfodiad" iddynt. Mae wedi cymeryd y mater i fýny yn llawn yn niwedd ei lythyr cyntaf at y Corinthiaid, a thrinia ef yn helaeth a meistrolgar. Ymddengys fod y syniad am adgyfodiad y corff gan saint yr hen oruch- Wyliaeth—yn aneglur. inae yn wir; ond yr oedd ganddynt ryw ddirnadaeth am yv athrawiaeth. Mae cyfeiriadau yn yr Hen Destament nas gellir eu deall heb eu cymhwyso ati. Yn ei amddiffyniad gerbron Agrippa dywed Paul fbd " y deuddeg Uwyth heb dòr yn gwasanaethu Duw ddydd a nos yn gobeithio dyfod." Mae yr addewid yna y gobeithid ei chyflawniad yn cyn- nwys rhagor nag addewid am ddyfodiad y Messia; oblegid â hyny yn union- gyrchoi y cysyìlta Paul y gofyniad, " Pa beth, ai anghredadwy y bernir genych chwi y cyfyd Duw y meirw?" Marwolaeth sydd yn teyrnasu yn y byd. Estyna ei deyrnwialen dros y greadigaeth lysieuol, anifeilaidd, a ìhesymol. Fel y mae dail y coed yn syrthio ac yn gwywo yn y dom, ac fel y mae y thnau yn ^migolli yn y môr, felly y mae oesau y byd yn ymgolli yn angeu- 4í Un genedlaeth a à ymaith, a chenedlaeth arall a ddaw.' Ond y mae athrawiaeth adgyfodiad y meirw yn dwyn ger ein bron oruchwyliaeth bywyd; anadla fywyd i fynwentydd y byd, a chyìyd y rhai a orweddant yn mro a chysgod angeu ar eu traed yn llu mawr iawn. Adgyfodiad, yn briodol, a arwydda sefyll i fyny, neu ail sefyll; felly edrychir ar farwolaeth fel syrthiad, a'r adgyíòdiad fel adsafiad. Yn angeu y öiae y corff yn syrthio i'r bedd, a'r enaid yn myned i'w sefyllfa dragwyddol. Ara yr enaid yn ei sefyllfa ymadawedig nid yw ein dirnadàeth ond aneglur iawn. Ychydig a ddywed y Beibl ar y mater. Nis gallwn ond ffurfio dychymyg niwliog ara sefyllfa a bodau ysbrydol. Mae ein holl ddrychfedd* yliau yn nglŷn â gwithddrychau gweîedig a theimladwy. Mae lleoedd preswyliad, fi'uif bodolaeth, dull cymundeb, a natur mwynhad a dyoddefaint ysbrydion, tuhwnt i'n dirnadaeth ni. Nid oes genym ond dychymygu yr hyn nis gallwn ei amgytfred; ac y mae ein dychymyg yn mhell o'n boddloni. Oad yn yr adgyfodiad dychwela yr enaid o'i sefyllfa ymadawedig, cyfodir j Corff o'r bedd, ac ailunir y ddau i gyd-ddyoddef neu gydfwynnau. Ond ya,;