Skip to main content

CREP¥D &, £t*c. Rhif. 120] RHAGFYR, 1831. [Cyf. X. BITH HANES AM FYWYD A MARWCLAETH EDWARD HERBERT, O J)REF LLANIDLOES. Edwar» HEniîERT, gwrtbddrych yrhanes canlyno1,ydoefld ailfabi Ml'. Itichard Herbert o Dalybont, swydd Ceredigion. Nid oes gonyf lawer i'w ddywedyd am ei ddyddiau boreuaf, ond iiido gael ei ddwyn i fynu yn ofn rc addysg yr Arglwyt'd, rnor belled ag oedd ddichonadwy i a'iln dynol cu gyflawni. Ni bu, pan yn ieuunc, mewn diflyg o gynghorion ac addysg- iadau dnwiol.a gweddiau taerion, dro«- to cf ac ereill o'r touin, a thrwy fen- dith > ncf ni buont yn oí'or. Yniad- awodd ein diweddar {'frawd íi t!i< oi dad pan yn bymthegoed, i Aberhosm, i ddysgu ei gelfyddyd, wrth yr hon y glynodd tra bu cf by w. Oddi yno ofe a symudodd i Ddinas-y-mawddwy, nc yno dan weînidogaethfendithiol y diwedd- ar Barchedig Wm. Hnghes, y cafodd y fraiut oymuno a^ achos y nef. Trwy drefn rhagluniaeth gorfu arno adael cymydogaeth y Dinas, a myned i Mun- chester, lle y bu am amser. Oddiyno dychwelodd adref, ac othü cartref i'r drefhon. Y'mheny tairblyneddgwedi iddo dtlyfod yma, efo a biiododd ag Elen, ail ferch i Mr. Edward Jones, o'r un dref, o ba un y ganod iddo ddwy ferch, y rhai a elwir Elizabeth a Mary. Y'mhen y pymthegnos ar ol ei gladde- digaethy ganed i'wweddwaîarusy dry- dcdd ferch,yrhon a alwyd Elen,(Duw yn ei ras a'i ragluniaeth a ofalo am danynt.) Yr aíìcchyd angcuol a ddyg- odd ymaith fywyd fy hofT a'm hanwyl Rhaofyh, 1831.] gyfaill, ydoedd y darfudcdigacth, (yr hyn a achoswj'd, mae'n debygol, trwy oerfel) a hyny yn y modd cyflymaf. Er treio meddygon, pell ac agos, er y cyfan, y cwbl yn ofer. Yn ei fyr ond ei drwin gystydd, ni chlybnwyd ef unwaith yn grwgnach yn erbyn trcfn oruchel o't Dad nefol, ond yn parhaus ddywedyd, "Dymunwn gyd. nabod Duw yn y tro presenol, ac ym- ostwng tan oi law." Gofynwyd iddo Pa un mwyaf dewisol ganddo farw yntau byw ? "Gyda golwg ar fy nheulu (eb efe) gwell gcnyf fyw, ond boddlon os marw." Pan ydoedd rhaí yn y teulu yn ymddiddan (yn Hed isel, gan feddwl eifod ef yn cysgn,amhos- ibl o'r braidd ydoedd ei gadw ddwy funud heb gysguj am werthfawrog- rwydd crefydd, yn enwedig yn angau, atebodd yntau, " Ië, 'íe, peth gwerth- fawr yw crefydd." Pan ydoedd un arnll o'r brodyr yn crybwyll wrtho am farw, "Wel (eb yutau) yr wyfgwedi cyflwyno f> hun- an i DduWjfiloedd o weithiaucyn hyn, ac uid oes gonyf ddim yn anigenach i'w wneuthur yn yr awr bwysig yma." Boreu dyid Gwonercanlyuol, am 3 o'r glochyboreu, sefy24aino Fehefìn; 1831, yr ehcdodd ei enaid dedwydd drigfanau tawel tỳ ei Dad, yn 27 oed ; gwcdi bod 10 mlyncdd yn aolod gyd- à'r Anymddibynwyr. Dydd Llun can- lynol, sef y 27 o'r un mis, yn y pryd- nhawn,c>chwynwydy'rhyn ordd farw» 2 Y