Skip to main content

DYSGE CREFYDDOL, &C Rhif. 110.] TACHWEDD, 1831. ..JCyf. X COFIANT MIÎ. D A V I D G E O R G E, OSIERRALE O N E, Y N AFFRICA, (Parhad o tu àaîen 291J Arosais ychydìg o amser yn Savan- nah, ac yn Yamaerau), ychydig o ffordd oddi yno, yn cyd brcgothu â'r brawd GeorgeLiele; ni a ftiom yn gweithio gyda'n gilydd fis ncu ddau, cfc yn ar- edig y tir, a finnan yn ehwynn llafur yr India. Aethuni i a'm tcnhi i Sav~ annah arddechreu'r gwersylliád (siege) a dacíli pelcn gwn trwy ncn y stabal He'r oeddwn yn byw, ac a'i briwodd yn fawr ; a liyn a barodd i ni symud i Ÿamaerau', llc cuddiasom ein hunain dan lawr y tý. Yn fuan wedirhoddi' fynu'r gwcrsylliad, digwyddodd i mi gacl y frech wcn, ar gwymp y ílwydd- yn, a meddyliais y buaswn farw, ac nis gallaswn ond prin gerdded yn y gwanwyn. Yr oedd fy ngwraig yn arfer golchi i Gefferal Clinton, ac o'r ycliydig a cnillai, yr oedd hi yn cin cynal ni ein dati. Yr oeddwn i o gwnipas milldir o Saeannah pan ddacth yr Amcricaniaìd yn ci licrbyn yr ail waith. Yrocddwnyn dymuno ar fy ngwraig i ddianc, a cliymcryd gofal am dani ci hun a'r plant, a gadacl i nii farw yno. IIi acth: yr oedd genyf fi ddau gwart o iafur yr India, yr liwn a ferwais: bwyteais ychydig, a dacth ci i mcwn a difaodd y gwcdd- ill: ond fe wclodd Duw iod yn dda i ryw ddynion ag ocdd yn trafacln'r ffordd i roddi i nii ychydig o rice: mi wcllhcais, ac fcl na ddaeth y milwyr mor agos ag oeddwn i yn disgwyl, mi aethum- i Samnnah, llc cyfarfum â'm Taciiwedd,1831.J teuln, ac arosais yno ddwy ílynodd, mcwn bwíhag ocdd yn perthyn i'r cyf- reithîwr Gibbons, lle y cedwais dy cig- ydd. Yr ocdd brawd fy ngwraig, ag ocdd yn haner Indian o ran ci fam, ac yn hancr negro, yno ; efe a ddan- fonodd fustach i ni, yr hwn a werthais, ac yr oedd genyf yn awr i gyd 13 o ddolars, a thri gini yn 'chwaneg, â pha rai yr oeddwn yn bwriadu taJu fy ffordd, a inynod ymaítli i Cltarleslown ; ond fe ddacth gwỳry light hone Lloegr, ac a gymerasant ymaith y cyían. Pa fodd byuag, fel yr oedd hi yn arasci da i woithu cifí, mi fcnthycais arian ai rai o'r bobl dduon i brynu moch, ac a'u talais yn ol yn fuan, ac a gytunais am fy mordaith (passage) i Charles- tfíWn, ilc y bu Majur P. o fyddin Lloegr, yn dyncr iawn o honof. Pan ocdd gwyr Lhegr yn myncd allan o Charleslown, hwy a'm cyngorasant i fyned i Ilaìifa.r, yn Nova Scotia, ac. a roddasant cu mordaith am ddim i'r hobl ddnon, ac i gymaint a 500 o bobl wynion hefyd. Buom 22 o ddiwrnod- au ar ein taith, a cbawsom driniactli ddrwg iawn yn y llong. Pan ddacth- om ymaith o Hal'<fax, rhoddwyd can- iatad i mii fyncd i dir: ac yn ol dang- os fy mhapnrau i" general Patterson, danfonodd am fy ngwraig a'm plant i ddyfod ar íy ol. Yr oedd hyn cyn y Nadolig, a ni a aiosr.som yno hyd fis Rlehcfin; ond fel nad ocdd un ffordd yn agored i nii bregethu i'r bobl ddu- 2 S