Skip to main content

{ ^ DYSGl CREFYDDOL, &.C Rhif. 118.] HYDREF, 1831. [Cyf. X, COPIANT MR. DA.YID GEORGR o Sierra Leone, Yn Affrica; A adroddwyd ganddo ef ei hun, mewn cyfeillach ô'r fìrawd Rippw, o Lundain, a'r fìrawd Pearce, o Birmingham. / Fe'iti ganwyd >n swydd Essex, I Yirginia, o gylch 50 nen G9 o fiiidir- i oedd o Wiüiamsburg, ar afon Notta- I way, o rieni a ddygwyd o Affrica, heb j ddira o ofn Duw o flaen cu llygaid. j V gwaith cyutaf a gefais i ei wneuthur i oedd dv\yn dwfr, achribo cotton ; wedi i liyny fe'ra danfonwyd i'r maes i weith- ! io ar lafur a fl'wgus (tobacco ) yr In- ' diaid, hyd nos oeddwu tu a 19 oeu. i John oedd enw fy nhad, a Judith fy | raam. Yr oedd genyf bedwar brawd i a phedair chwaer, pa rai, fe! fy hunan, \ a anwyd oll inewn caetbiwed: enw ein meisir oedd Chapel,— un crcnlon iawn oedd i'r dynionduon. Fy chwaer hynaf a elwid Patty; rai a'i gwelais lawer gwaithyn cael eì fflangellu gym- maint, fel yr oedd ei chefn yn crawnu drosto i gyd, ac yn barod i bydru. Fe redodd fy mrawd Dick ymaith, ond hwy a'i daliasant ef; ac fel yr oeddynt yn rayned i'w g'lyuui,efe a dorodd ym- aith drachefn ; yua hwy a'i heliasant % cheffylau a chŵn, hyd nes daîiwyd ef;wed'n hwy a'i crogasanti fynu wrth brcn ceiriosen (cherry) gerfydd ei ddwylaw, yn noethlymun, oddieithr ei glos, a'i draed tu a haner llatli oddiar y Hawr. C'lymasant ei gliniau wrth eu gilydd, a rhoddasantbawl rhyngddynt, ac yr oedd un o feibion fy meistr yn eistedd ar y naill ben iddo i'w gadw i lawr, a mab arall ar y Hall. Wedi rhoddi iddo 500 neu ragor o wialeuod- au, hwy a olchasant ei geí'o â dwfr a balen, ac a'i rhwbiasaat fi chadach; ac yn nniongyrch hwy a'i danfonasantt weitliio ffwgws. Fe'm flìangellwyd inan hefydlawer çwaith arfy nghroen noetli, hyd ues ydoedd y gwaed yn rhedeg i lawr dros fy ugwregys ;ond y gofid mwyaf agefaisi oedd en gweled yn fiìangellu fy niam, a'i chlywed hith- au ai ei güniau yn begian trugaredd. Cogyddesf cook) i fy meistr oedd bi ; ac o* meddyüent y gallaihi wneutliur un peth vn well nag oedd hi yn ei wneuthur, yn lle dywedyd wrthi, fel with was neu l'orwyn arali, hwy a'i diosgent yn union, ac a'i íflangellent mewn modd echryduí. Vr wyf yn meddwl ei bod hi arei gwely anganpan ddaethyni i ymaith, ond ni chefais un hanes wedi hyu yn ei cltylch. Triu- iaetli greulon t'y meistr tti ag ataf oedd yr achos i mi floi ymaith. Cyn yr am- ser hwn yr oeddwn yn arferyfed yu drwra os cawn odfa.ond nid oeddwn ya lladrata ; yroeddwn yn by w yn ddlofn uffern,ac heb ddltn gwybodaeth ; er fy inod yn myned weithiau i Nottaway, yr eglwys Saesonarj*, ag oedd tu ag wyth nen naw milldiroddi wrthym. Mi adewais y plan-dír (plantatimi) ganol nos, ac a gerddais trwy'r nos, hyd ne» daethum i swydd Brnnswicfc ; wedi hyny, aethym rìros aíbn Ronnoalc,a chyfarfum û rhai dynion gwynion, v ìhaia'm cynorthwysanti fyncdymlaen hyd afon Pedec. Wedi i mi fod mewn gwaith yno bythefnos neu dair wytti- oos, cafwvd gwybodaetb pale vr oedd» 2 0