Skip to main content

D Y S G E CREFYDDOL, &.C. Rhif. 117.] MEDl, 1831.___________[Cyf, X. COFIANT M R. W I L L l A M E V A N S. GawwydW. Evans, yn Penamnan, Dolydd Eleu, Swydd Uaernarfon, yny flwyddyn 1773. Ni chafodd fawr o fanteision crefyddol ynmoreu ei oes, canys nid oedd yrun Capelyn y plwyf yr amser hwnw. Yr oedd rhywbeth ynddoeryn blentyn yn fwy neillduol na'r plant ereill ; byddüi pan yn ieu- anc yn hiraethn amdebygoli i dduwiol- ion. Dywedodd wrth chwaer iddo un- waith y buasai'n dda ganddo fod yn fugail defaid, am mai bugail oedd Dafydd. Bu mewn cymmundeb eglwysíg gyda'r Trefnyddion Calfin- aidd amryw ysbaid o amser, pan yn ddyn ieuanc. Pan yn 33ain oed, ym- briododd a Jana Williams, Hafod- lwyfog, plwyf Beddgelert, a daethant i fyw i Cwmbywydd, plwyf Ffestiniog. Nìd oedd yr ainser hwnw ddim pre- gethu yn Dolydd Elen na Ffestiniog. Ynyflwyddyn 1816, cafodd ei chwaer a'i frawd ynghyfraith,o'rFynhadog-isa, Dolydd Elen,ar eu ineddwl i wahodd yr Anymddibynwyr i bregethu yn achlysurol i'w tý,ond cododd gwrtli- wynebiad mawr iddyntyn fuan, nes iddynt braidd ddigaloni, eithr bu an- nogaethau W, Evans yn foddion i'w gworoli i barhau i gadw eu drws yn agored. Ynfuanarol hyn, aeth W. Evansidŷei chwaer, a dymunodd nrnynt anfon rhai o'r pregethwyr i Ffestiniog, y byddai ei dỳ ef yn agor- ed iddynt, ac y byddai yn dda iawn ganddò osdeuent ; cydunwyd îi'i gais yn ddiocd. Daeth y Parchedig D. Robei'ts o Fangor(yr awro Ddinbych) drosodd i bregethu ac i fedyddio; Medi, 1831.] gwlawiwyd y fath gawod o fanna mor flasns yno nes oedd y bobl yu gofyn am y cyntaf, Pa bryd y cawn bregeth elo ? Agorwyd yma mewn canlyniad i hyn amrywiol o ddrysan i'r Efengyl, a bu tý Mr. W. E. yn ngored gyda'r cyntaf yn y plwyf i bipgethu ac i weini'r ordeinhadynddo, hyd oni adeiladwyd yma Gapel. Gweínyddwyd yr ordinhad o Swpér yr Arglwydd, a derbyuiwyd rhaì ael- odau i gymmundeb eglwysig, unwaith, allan yn y cae wrth eidỳ ef, gan y Parchedigion D.Pobeits, Dinbych, n D. GrifiRthS, Bethel. Yr oedd y tai y pryd hyn wedi myned yn rhy fych- ain i gynwys y tyrfäodd a ymgasglent i wrando. Nid hir y buwyd yn cadw moddion neilidiiol cyn i Wm. F.vans a'i wraig uno t'r gyfeillach, a bu yn aelod hardd, a blaenor defnyddiol hyd ei fedd. Bu ei dŷ yn agored i Iettya gweision fesu Grist, a'u hanifeiliaid tra fu byw, yn- y modd mwyaf sirio', ac nid yw ddim wedi ei gau eto gan ei wraig a'i blant ar ei ol, Yr oedd eì fywyd mor ddiargyhoedd, a'i gyfeill. ac!i mor grefyddol, fel nj; y mae pawb a'i hadwaenai gartref ac oddicartréf yn tystio yn dda am dano fel crefydd- wr. Byddai'n ddiwyd iawn yn ei fywyd a'i iechyd gyda chynghori ei deuiu o'r hynaf hyd yr ieuangaf ohon- ynt igymeryd iau Mab Duw ainynt, a byw yn dduwiol. Clywais rai ag oedd yn ddigon anystyriol, pan yn ei wasanaeth,yn dywedyd ibd ei gynghor* ion wedi gyfaelu yn eu meddwl, ac nas anghofiant byth nio houvut. Bvdd- 2 K