Skip to main content

DYSGËftYDD CREFYDDOL, &,c. Rhif. 116.] AWST, 1831. [Cyf. X. COFIANT M R. T H O M A S T R R G O S S. Cafodd Mr. Tregosi eu ddwyn i nl, ean eu bygwth yn fawr.—Ond heb íynu yn Rhydychen, ac ordeiniwyd et sylwi ar fygwthiadau yr adyn hwn, ynEglwysSt Ives, Awst 27, 1057. pregetlwdd Mr. Tregoss yn y pryd- Bu rhagluniaeth ryfedd yn y llo, yr hafcyntaf arol dyfodiad Mr. Tregoss atynt.—Yr oedd y trigolion yn gyffre- din yn ennill en bywoliaeth, yn benaf, trwy ddal niatli o benweig—( Pilch- nhawn,ac aaeth y Sabboth canlynol i bregethu i Mabe drachefn. Ond gwysiwyd ct* i ymddangos o flaen Mr. Robinson, y dydd Mawrth caolynol. Ond er iddo amddiffvn ei hnn vu ards.) Ond yr haf hwn yroeddynt wrol iawn ger bron yr Ustus, a chyf- yn hynod o arlwyddianus yn eu i iawnbau ei ymddygiad, anfbnwyd ef i'rcarchar ani dri mis. Yma mwyn- haodd Mr. Tregoss lawer o gysur ys- prydol, a bn ei ymddiddanion yn fen- dithiol iawn i'w gydgarcharorion ac eraill ag oeddynt yn ymweled ag ef. gwaith. Cynghorodd Mr. Tregoss hwynt i neillduo diwrnod i yniddas- ostwng ger bron Dnw, ac i weddio am ei fendith ar eu bymdrechiadau. Gwnaethant hyn, a bnont wed'yn yn hynod o Iwyddianushyd ddiwedd v tv- Xr ol caet pi ryddhau, cadwodd ddiwr- mor. Yrhafcanlynoibuy pysgotwyr nod o ddiolchgarwch i'r Arglwydd am ynhynodolwyddiannsar undyddSa- j ei gynhaüaeth a'i gysuron. Ymhen dwrn;a'rSabbothcanlynol,ynílecyd- : pedwar diwrnod Mr. Robinson, a nabod yr Arglwydd,aethent i sychu eu | «'oddodd allan yr anfonid ef yn ol i'r rhwydau, &c. Mr. Tregoss a'n cer- ; carchar yn fnan.—Ond ar y dydd ag yddodd am hvn, gan ddvwedvd ' >r üedd efe acUstus ara11 wedi cvtuno eu bod Yn temtio'r Arglwyd'd i atal ! 'l gyfarfod >'w anron et- ac e:'ain> i'r ei fendith,ac felly v bu; obleKid o'r ' carcbar, lladdwyd Mr. Robinson, gan amser hwnw hyd ddiwedd v tvmor ni i ei darvv ei hun' nu-is vr adroddwyd ddaliasant ond ychydig iawn. Ar ol bod yn St. Tves ddwy flyn- r.dd syramudodd i Mabe, ac yma arosodd hyd nes trowyd efallan o'r eglwys,trwy ddeddf yrUnffurfiad,Awst yn han«s Mr.Sherwood. Ynghylcb naw mlynedd y bu Mr. Trcgoss fyw ar ol eidroî o'r eglwys, a bu yn hynod olafnrnsa ffyddlon yn ngwaith ei Feistr,yn teithioac yn pre- 24, 1G62. Yn fuan ar ol hyn deallodd íetbu ° le ' ,e'er fod >' cyfreithiauyn eì nadoeddnebyn pregethu yr- Mabe, erbyn.—Carcharwyd ef yn fynych,ac a phenderfynodd i fyned yno i gynnyg and iawn > bu Ker b,on b>awdleoedd. ei wasanaeth iddynt.—Cafodd y bo'bl i ~()nd nid oedd rfe >'n gofaluam yn barod i wrando arno.—Ond yr er- | n<lim °'» pethau hyn, ond ae ymlaen i lidiwr creulawn Mr. Robinson, a j bregethn morgynted a<* y cai ei draed glywoddam hyn, ac a ddaeth y Sab- \ yn rhyddion. Rarn amlwg a ddilynodd hoth canlynol i dŷ Mr. Tregoss, ac a'i i lawer o*i erlidwyr, a daliwyd amryw o eafodd yn pregethu; ac a gymerth i | honynt gan angau deisyfed, fel ag y lawr enwan v rhai a<r ooddynt brescn- n,1K* eíe ei !uin >" ino,1fii hanesmewn Awst, 1831 lythyr wedi oi amseru Mcdi lü, itìTü. 2 F