Skip to main content

t> Y SGED Y CREPYDDOL, Äuc. Rhif. 115.] GORPHENAF, 1831. [Cyf. X. COPIÄNT Y PARCH. WATKIN WTLLIAMS. DRE-WEN. "Darfu am y cyfiawn, ac ni esyd tieb at ei galon ; a'r gwỳr trtigarog a gymmerir ymaith, heb neb yn deall mai o flaen drygfyd y cymmerir y cyfiawn ymaith." Ganwyd y Parch. W. W. yn y fl. 1792, yn Ntnbyeh, Gwynedd. Ni fwynhaodd yn t.i ddyddiau icuangaf nemawr o gyfiensderau i gyraedd dys- geidiaeth ddynol, na gwybodaeth mewn pethan ysbrydol. Nid oedd ei rieni wedi cyfenwi eu hunain ar enw Crist gydag un gynrtulleidfa grefyddol, (beth ddarfu iddynt wedi ei giaddu nìs gwm), ac felly yr oedd dan anfan- 'ais neibduol i gael ei "hyfforddi yn mben ei ffordd<" Nodedig ydoedd am gymdeitbasn fi'r ieuenctyd a garent En^hofio eu Creawdwr. Parhaodd i ddewiseu cyfeillach,o flaen cymdeith- asu à phobl Dduw, hyd nes ydoedd o ddeutu ugainoed. Wedì iddo ddilyn y lluaws i wneuthur drwg cyhyd o amser, cafodd ei ducddu i fyn'd i wrando y Parch. T. Powel, gwr byw gyda chrefydd, agweinidog yrEglwys gynnulleidfaol yn y Ue uchod y pryd lyny, lle y cafodd Mr. W., y'mhlith amrywioî o wŷr ieuainc eraill, olwg arnoei hun fel pechadur colledig, ac ar addasrwydd Crist fel Gwaredwr i'w acbub i fywyd tragy wyddol, Wedi iddo roddi ei hun i'r Arglwydd, ac i'w boblag ocdd yr amser hwnw dan ofal y Parcb. uchod, bu yn aelod hardd, tirf, ac iraidd yn nhŷ'r Arglwydd. Yr oedd yn neiliduol o ran ei symlrwydd, a'i ymddidoliad oblltheihen gyfeill- ŵorpii. isai.j ioil aunuwiol, ie gymmaint felly, felyr oedd llawer yny dref a'r wlad yn dy- wedyd fod grym a nerth mewn gwtr grefydd cyn iddi blygu W. W. Mewn canlyniad i'r cyfleusderau ng oedd i'w cael yn yr eglwys a'r dref i ddynion ieuainc gael arferyd eu don- iau, meddyliwyd fod gan W. W. gymmwysderan i bregethti gair y deyrnas, ac annogwyd ef gan y Gwein- idog ac amryw o'r brodyr i fyn'd allan i gyboeddi Crist yn Geidwad i hechaduriaid, ac i'w cymmell iddyfod t mewn fel y llanwer y tŷ. Wredi idrlo fod yn ftyddlon dros amrywfisoedd gyd- a'r gwaith yn y dref a'r gymydogncth, amlygodd rbyw gymmaint o'r eglwy* eu hawydd, uc yntau yr un modd, iddo fyn'd i'r Atlirofa, ag oedd yr amser hwnw yn cael ei chynal yn Ngwrecs- ham, dan ofal y diweddar Ddoctor Lewis, lle y cyrhar>ddodd (er mor wael oedd ei iechyd) ryw gymmaint o wyhodaeth o'r ieitboedd a ysgrifen- wyd ar groes eîn Harslwydd Icsu Grist. Bu dan ofal y gwr duwiol a dysgedig a enwyd, rhwng bod yn Ngwrecsham a Llanfyllin, o ddcutn pedair blynedd. Pan oedd o gwmpa» saitb ar btiga'm ocd ymadawodd a'r Athrofa, a derbyniodd alwad i waith y weinidogacth gan yr eglwys gyr.nub- eidfaol yn Dre-wen,swydd Ceredigion ; ac ar y trydydd dydd o fis Mehefiti, 1819, neilldnwyd ef yn gyflawn i waith y weinido»aeth, trwy gymmorth acyn mhresenoldeb y brodyr T. Jones, a J. Rowfcii, Saron—D. Davies, Al.er- 'ì îì