Skip to main content

>ó3 DYSGEDYDD CRBPYDDOL,GWLADOL, PERORIA&THOL, âkC. &c. &.C. tx^^ ^. ffiutuctyw 1831. 2>n Cgnntouo, IIANE8 BYWYDAU ;—TRAETIIIADAU AR DDUWIN YDDl AETH ;•— TRYSORFA YR YlGOLlON SABDÜTHOL;— AMHYWIAETH j—CRONICL CENHADOL ;—HANES GWLADWRIAETHOi : — DARDDONIAETIJ ;—PERORIAETH ;—&C. GAN WEINIDOGION YR ANNIBYNWYR. " Cyd'Wtithwyr Duw ydym m." I Cor, 3. ö, -»£#4«-----" LLYFR X. GOMER-WASG: DOIGELLAU. ARGRAFFWYD GAN RICHARD JONES,