Skip to main content

ED Y Khif. 105.] CREFYDDOL, &c. M E D I, 1830. [Cyf. IX. COFIANT M R S. A N N ü W E N S, GWRATG DDIWEDDAR Y PARCH. O. OWENS, RHESYCAE. Niu ops nn niath o hanesyddiaeth yn î'wy addysgiadol a hyfryd na bywgratf- iad. Bywydnu personau neiliduol a wahaniaethid trwy helaethrwydd eu meddiannau bydol, trwy alluoedd ciyfion eu meddwl, trwy eu gorucli- wylion gorchestol, trwy eu sefyllía- oedd swyddawl, neu ryw ddygwydd- iadau cytFrous a'u cyfarfu \n ystod eu L'Yii'a, a ddarllenir gydag awyddfryd a blas. Coffadwriaeth y doeth a'r da, yn enwedig y rhai a wasanaethasant Dduw yn efengyl ei Fab, sydd fendig- edi»; ae ahaeddai, yn anad dim yn y byd, gael ei gadw a'i ddangos er addysg i'r byw. Y mae rhan helaeth o'r Llyfr Santaidd yn gynnwysedig o tywgrafSadau byrion, a rhai nodwedd- iadau wedi eu tynu allan yn eu cy flawn byd. Dyben cofrestru y rliai liyn yn ddian ydoedd, i ddangos effeithiau gwiiionedd efengyl a gras Duw ar galonau a bucheddau pechaduriaid ; ac fel mai yr un yn ddigyfnewid yw Duw, ac effeithiau ei Ysbryd grasol ai eueidiau, yn eiu haniser ninau ag oeddynt yn yr amser yr ysgrifenwyd y Bib!, felly ymddengys mai ein braint a'n dyledswydd ywr, gosod allan y pelhau liyn o'r areithfa a'r argraffwasg, er dangos parhaol ogoniant Duw yn ngweithrediadau ei ras, er argyhoedd- iad i bechaduriaid yr oes, a chefnogi Cristionogion gweiniaid i barhans ddisgwyl wrth, a hyderu yn yr Ar- glwydd eu Duw, ac felly i "ddilyn y rhai trwy ffydd ac aniynedd sydd yn eüfeddu yr addcwidion." Adroddir ganddwyfol ysbrydolìaeth bethau mawrion, daioiuis a chlodwiw am amrai/ercŵed; ac wedi i'r Ltyft Santaidd dderbyn ei ddiweddglo, ad- roddir am danynt betliau sy'n goso<l allan yn enwogwaith gras ar eu hen- eidiau, a phethau rhagorol awnaeí'.i- pwyd ganddynt, a'r siamplau mewn rhinwedd, duwioldeb a defnyddioldeb a adawsant ar eu hol yn eu tenlucedd a'u cymmydogaethau, yn yr eglwysi a'r byd, ag sydd deilwng i'r saint penaf ar y ddacar i sylwi arnynt a'u canlyn. Mi s. Owens oedd ferch i Mr. Evan a Mrs. Elisabeth Griffiths, Llythyrdŷ, Dolgellau, Swydd Feirionydd; ac a anwyd yn Rhagfyr, 1789, yn un o ddwy cí'eilles, a'r llall sydd eto yu aros, ac yn byw yn Llundain. Caf- odd Ann fanteisi«u ysgol gyffredin yn ei hieuenctyd, a'i dwyn i fyny yn rbesel, ond nid i ymwneyd yn neilldu- ol û phethau crefydd. Pan tuagugain ui'd priodwyd bi âg Owen Jones, o'r dref uchod, a ganwyd iddynt ddau o blant; nn o honyut a fu farw raewu ychydig wythnosau ar ol ei eni, a'r llall pan yn agos i ddegoed. Tuedd- wyd hi a'i pluiod yn ftian ar ol eu priodas i ymuno äg eglwys Crist, ac a dderbyniwyd yn aelodau o'r Eglwys Annibynol yu Nolgellau, gany Parcli. Cadwalader Jones. ISi bu ond ychyd- ig flynyddau nes y cymmerwyd el phiiod odcìiwrthi trwy farwolaeth, am yr hwn y dywedir iddo barhau yn dra hardd, a ffyddlawrí gydag achos Crist 2 K