Skip to main content

D YSGrED YD CREFYDDOL, &c. Uhif. 104.] AWST, 1830. [Cyf. IX. COPIANT Y PARCH. DAFYDD WILLIAMS, LLANFAIRMUALLT. Mae i wroniaid a gorehestWyr fu ar , gorphwysodd hyd angeu. Derbyu- faes y rhyfel yn ennill hnddugoliaeth- iwyd ef yn aelod i Gapel Sì'on gan y an enwog eu cof-golofnau, er tragy-: Parchedig Evan Griffiths, a dechreu- wyddoli enhenwau i'roesoedda ddaw, pdd bregethn pán oedd oddiamgylch ac er ennyn yr un ysbryd gwronaidd a j deunaw oed. Yr oedd ef wedi cael dewr yn cn holynwyr; ac os yw yn { mantcision ysgoüon y gymmydogaeth weddus i goffadwriaethu y rhai hyn, \ o'r blaen, ond pan ddechreuodd ar y pa faint mwy gwroniaid gorchestol weinidogaeth, daufonwyd ef danolyg- maes y rhyfel ysbrydol, fel y byddo iad y Parchedig John Abcl, Cydweli, i'w holynwyr hwythau olrhairi eu \ a bu yno am flynyddau, nes iddo camran mcwn dnwioldeb,diwydrwydd j ddysgu rhifyddiaeth yn dda, a deall ac ymdrech gyda gwaith Dhw? Felly rheolan Gramadaeg yn y Saesonaeg barnaf fod t^styn y cofiant hwn yn : fc'r Lladinaeg. werth ei goffadwriaethn. Ma". coíf-| Yr oodd Mr. Williams yr amser hwn adwriaeth y cyfiawn yn fendigedig,'yn barchus ac yn anwyl gan ei eglwys pan mae euw y drygionus yn pydrn. ei hun a chan yr eglwysi cymmydog- Ganwyd Mr. Williams yn y Clòs- i aethol, a phawb yn gyflfredin yn bofìi uchaf, yn mhlwyf Llanddarog, yn ei ddoniau yn fawr. Yn y flwyddyn Swydd Gaerfyrddin, ar yr 8fed dydd I 1804, cafodd alwad gan eglwys y o fis Hydref, yn y flwyddyn 1779. I Baflihalog, yn ndilwyf Gwenddwr, ac Enw fi dad a'i fam oedd Morgan ac | nrddwyd ef yno y flwyddyn honno, arí Ann Williams, y rhai oeddynt «11 dau acth yn mlaen yn llwyddiannus gyda yn aelodan gyda'r Ymneilldüwyr ynihwynt nps i'w iechyd ddadfeilio, a'i Nghapel SYon, ac arwydiiion neülduol | rhoddi hwynt i fyny i ofal y Parchedig o dduwioldeb arnynt, ac yr óeddynt j Lewis Lewis. Yn fuan gwedi iddo fel tyddynwyr yn gysurus o ran e.u'sefydln yn Gwenddwr, daeth galwad sefyllfa yn y byd. Bu ei dad farw o arno i dref Llanfairmuallt i bregethu, gylch mis o'i flaeB, ond mae ei fam yn ■ a hofFwyd ef yn l'awr gan y dref a'r aros hyd heddyw. Dywedir fod ei i ardal. Nid oedd achos gan yr Anym- synhwyran yn gryfion ac yn fywiog pan ' ddibynwyr yr ainser hwn yn Llanfair, yn blentyn, a'i gof yn dda, ac ynddoldimond ychydig oaelodau Troedrhiw- awydd mawr am wybodaeth yn ol ei I dalar yno ac o amgylch y dref; ond fanteision. Pan oedd o amgylch , cyn pen ychydig amser ar ol iddo ef purutheg oed ymwelodd Duw âg ef yn ddyfod yma fFurfiwyd yno eglwys, pc ffordd ei ras, a dangosodd iddo ei yn ganlynol adeiladwyd capel yno, yr gyflwr truenus fei pcchadur, a bu yr ! hwn a ryddhaodd rí'e o'i ddyled mewn amser yma yn nchel waeddi am drn- ycbydig flynyddan. (Ailadeiladwyd garedd; ond gwelodd noddfa i'r enog yr addoldŷ hwn y flwyddyn ybuef vn aberth Crist, a thyna y man v farw.) 2F