Skip to main content

DY8GEDYDD CREFYDDOL, &c. Rhif. 102.] MEHEFIN, 1830. [Cyf. IX, RHAI O DDYWEDIADAU YR ENWOG JOHN BROWN PAN AR WELY ANGEU. PARHAD O DUDALEN 99. Wrth un o'i blantienangafdywedodd yn dra se.rchog, " Yn awr llef ar Ddnw, Ti yw fy nhad. Yr wyf yn meddwl nad oeddwn nemawr yn hŷn nag wyt ti pan y'm tueddwyd i a!w Duw yn dad ; acO! y mae wedi bod i rai yn Dad tiiion iawn. Dywedodd wrthyf er'stalm, "(.'âd dy amddifaid; myfi a'n cadwaf hwynt yn fyw: acym- ddirieded dy weddwon ynof fi." Nís gwn nad wyf i farw a'ch gadael yn bresennol; yr wyf wedi ymdrechn i'ch cyflwyno i'r Arglwydd. Ond gofelwch eyflwyno eich hunain iddo." Ar am- •er arall dywedodd, " Oni b'ai fod gwaed Crist yn glanhan oddiwrth bob pechod, damnedigaeth a fyddai fy rhan ; ond ynddo ef y mae i mî bryn- edigaeth trwy ei waed ef, sef maddeu- «nt pechodau yu ol cyfoeth ei ras ef; ac yr wyf'yn foddlon i Gristfod yn bob peth a minau yn ddim yn fy iechydwr- iaeth." " Yr wyf yn meddwl fod marwolaeth fy nhad a'm mam, pan nad oeddwn ond ieuanc, a niarwolaeth ^wraig a phlant anwyl wedi gweithioyn neilldu- ol er fy lleshad. Nid allwn lai na syl- wi pan y darfu i Dduw gymmeryd y rhai'n ymaith, tddo ddangos i mi ei fod ef ei huu yn ddigon i wneuthur i fynn y diffyg. O bydded iddo yra- ddwyn felly tuag atoch chwi fy nlieulu pan fyddwyf fi farw ! Gyda golwg ar ff ngw»Ubad dymuown i Dduw wo«u- thur yr hyn a fyddo fwyaf er ei ogon- iant ei hun a lles fy enuid. Pe rhoddaì Duw fy newisiad o fywyd nen angeu, gadawn yn rhwydd iddo ef ddewií trosof. Trwy fy oes yr wyf wedi bod yn gwrthwynebu ac yn tristàu ei Laa Ysbryd ; ond ymddygodd tuagataf yn ol yr ysgrythyr honno, uEr hynjr arbedais er mwyn fy enw santaidd," Ezec. 36. 21, 22. O fei y mae Dnw wedi eglnro yn ymarferol yr ysgrythyr honno yn e: ymddy^iad tuag ataf, "Am hyny os dy elyn a newyna, portha ef; os «ycheda, dyro iddo ddiod : canys wrth wneuthnr hyn, ti a bentyri farwor tanllyd ar ei ben ef.'r Yr wyf yn hyderu ei fod wedi pentyra y marwor tanllyd hwn ar fy nghalon nes ei thoddi yn llwyr. Yr hyn a wn yn nghylch crefydd yw hyn,—yr wyf wedi profi ynof fy hun wendid a dryg- ioni mawr; ond yn Nghrist, gras, tru- garedd a hawddgarwch." Wrth ei ieibion ag oeddynt yn y weinidogaeth dywedodddrachefn, " O llafuriwch, llafuriweii i enill eneidiaa at Grist. Dywedaî hyn er eich annog- aeth:—pan fyddai yr Arglwydd yn fy arwain i fod yn fwyaf diwyd yn hyn, ty walltai y fath gysur i'm calon, gan roddi fy nhàl i'm mynwès ; a phan byddwu yn ymdrechu llenwi bylchau, rhoddai Duw t mi lewýrcliiadau hel- aethach o'i ogouiant. Pe byddaî i'r Arglwydd í'y ogwueuthar yn ibuanc